شش پژوهشگر ایرانی در دوره دکتری دانشگاه ساپینزای رم (Sapienza University of Rome)

شش پژوهشگر ایرانی در دوره دکتری دانشگاه ساپینزای رم (Sapienza University of Rome)

دانشکده معماری دانشگاه ساپینزای رم (Sapienza University of Rome) www.BanaNews.irبدون احتساب سال ۲۰۱۰، ۲۵ دوره یعنی از سال ۱۹۸۶ دانشجوی دکتری می پذیرد. در این بین تا دوره بیست وسوم که مجید شهبازی به این دوره وارد شد، هیچ ایرانی در این دوره پذیرفته نشده بود.

وضع بدین روال پیش نرفت و در دوره بیست و چهارم، امیر محمدخانی و رضا خسروی و در ادامه در دوره بیست و پنجم (۲۰۰۹) محمدرضا اکبریان، حمیدرضا بکتاش و افشین قربانی نیز در این دوره پذیرفته شدند.

با این حساب به نظر می رسد دانشکده معماری دانشگاه ساپینزای رم رکورددار حضور پژوهشگران ایرانی دوره دکتری معماری در جنوب اروپا باشد. به نظر می رسد بعضی از دانش پژوهان مورد اشاره در کنار تحصیل در ایتالیا به طور هم زمان در ایران نیز به فعالیت حرفه ای و تدریس اشتغال دارند.

این موضوع می تواند خبر خوبی برای علاقه مندان ادامه تحصیل در دوره دکتری باشد که این بار با اساتیدی طرف هستند که با آشنایی با روحیه پژوهشی ایرانیان چه بسا مراحل پذیرش را تسهیل کنند.

 

http://w3.uniroma1.it/dottoratocomposizionearchitettonica/dottorandi.asp

http://www.uniroma1.it/eng/InternationalStudents.php

آرونا

    نظرات