سفر قریب الوقوع پرفسور شوگو کیشیدا، معمار و مدرس معماری ژاپنی به ایران

سفر قریب الوقوع پرفسور شوگو کیشیدا، معمار و مدرس معماری ژاپنی به ایران

یک منبع غیر رسمی در تماس با  سایت آرونا از فراهم شدن مقدمات سفر پرفسور شوگو کیشیدا، معمار و مدرس معماری ژاپنی به ایران خبر داد.www.bananews.ir

ظاهرا قرار است کارگاهی پیرامون فرم های دینامیک در معماری و تراکنش آنها در بستر زمان در جایگاهی استعاری، توسط وی برگزار شود.

کیشیدا از مدرسان شاخص دانشکده معماری دانشگاه توکیو است و در عرصه تئوری معماری فعالیت و تدریس می کند

.

    نظرات