آثار باستانی به نام میراث فرهنگی قولنامه‌ای می‌شود؟

آثار باستانی به نام میراث فرهنگی قولنامه‌ای می‌شود؟

http://www.bananews.ir/شاید از جمله مهمترین وظایف تک تک شهروندان ایرانی حفاظت از داده‌های خدایی است که اینک در طبیعت و انسان‌های سرزمین نمود پیدا کرده است، مثلا حفاظت از محیط زیست یا حفاظت از منابع طبیعی و خلاصه حفاظت از داشته‌هایی است که پس از قرن‌ها در اختیار نسل امروزی قرار گرفته است.

در این میان بسیاری از داده‌های استان ایلام دست ساز انسان است، انسان‌هایی با تمدن ده هزارساله که قولنامه آن به نام "عیلام" نیز ثبت شده است، این داده‌ها مانند طبیعت استان و محیط زیست ایلام نیاز به حفاظت دارند شاید هم بیشتر از حفاظت، مثلا نیازمند مرمت، بهسازی یا نوسازی داشته باشند، اما چگونه؟ چگونه می‌شود دست به این کارها زد در حالی که حتی قولنامه یک اثرش هم به نام میراث فرهنگی نیست؟

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نماینده مردم استان ایلام در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در این‌باره اظهار کرد: آثار باستانی جزء متعلقات مردم است از این رو باید برای واگذاری آنها به سازمان میراث فرهنگی به عنوان دستگاه مرجع با این موضوع، برنامه ریزی شود.

دکتر"احمد شوهانی" اظهارکرد: ممکن است در شرایطی به علت عدم مالکیت یک اثر یا حوالی آن امکان حفاظت از آنها به آن شکلی که باید، وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: بهترین گزینه در این شرایط تملک این آثار توسط سازمان میراث فرهنگی است به عبارتی اسناد فضای آثار باستانی باید به نام میراث فرهنگی رقم بخورد.

نماینده مردم استان ایلام درباره امکان ارائه طرح در این رابطه نیز گفت: این کار در سطح ملی نیز خود را نشان می‌دهد از این رو لازمه چنین طرحی هماهنگی جمعی است اما برای تحقق این کار بهترین گزینه خرید فضای نقاطی است که آثار باستانی در دل آن جا گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام نیز اظهار کرد: در حال حاضر سند هیچ یک از آثار تاریخی و کهن استان ایلام به نام میراث فرهنگی نیست.

وی اظهارکرد: آثار باستانی استان ایلام یا معارض دارد یا هم اینک به نام دولت و به طور عموم به نام منابع طبیعی سندیت دارد.

وی درباره پاسخ به این پرسش که چرا آثار باستانی به نام میراث فرهنگی قولنامه نشده است؟، گفت: براساس مقررات و آیین نامه ها مواردی را جهت ثبت اسناد به نام میراث فرهنگی در حال پیگیری است منتها در مواردی با معارض از جمله جانب بخش حقیقی مواجه می شویم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام درباره اهمیت ثبت سند نقاط باستانی به نام میراث فرهنگی نیز اظهارکرد: به نظر می‌رسد اعمال قانون حق مالکیت آثار باستانی به نام میراث فرهنگی توجه به این گونه نقاط را بیش از پیش نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۲۶ اثر باستانی در سطح استان ایلام شناسایی و به ثبت ملی رسیده است، گفت: این آثار در مناطقی است که یا عرصه منابع طبیعی است یا معارض حقیقی دارد.

"قاسم پور" درباره اهمیت ثبت سند به نام میراث فرهنگی گفت: در حال حاضر نقش میراث فرهنگی در نگهداری، مرمت، کاوش و حفظ آثار باستانی بسیار کلیدی است اما در صورت تحقق این کار این پروسه با فضایی قوی‌تر نشان خواهد داد.

    نظرات