دانشنامه هنر و معماری ایرانی در مسیر چاپ قرار گرفت

دانشنامه هنر و معماری ایرانی در مسیر چاپ قرار گرفت

http://www.bananews.ir/دانشنامه هنر و معماری ایرانی که به همت سیدصالح طباطبایی آماده شده است، مجوز چاپ را اخذ کرده و آماده انتشار است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این دانشنامه ۲ هزار صفحه‌ای به صورت مصور و با تعداد زیادی مدخل درباره هنر سرزمین ایران آماده شده است. «دانشنامه هنر و معماری ایرانی» یک اثر تالیفی و ترجمه‌ای است که صاحب اثر برای تدوین آن هم از تالیفات و تحقیقات خود و هم از منابعی چون دانشنامه «هنر گرور» استفاده کرده است.

نگارنده این دانشنامه با ترجمه و استخراج مداخل مرتبط با هنر ایرانی در دانشنامه ۳۴ جلدی «هنر گرور» که انتشارات راوتلج آن را منتشر کرده، به ترجمه و تالیف مداخل دانشنامه «دانشنامه هنر و معماری ایرانی» روی آورد و نکته‌ای که در این کار مورد تاکیدش بوده، مشخص کردن غلط‌ها و اشتباهات موجود در حوزه‌های مربوط با هنر و معماری ایران در دانشنامه‌ها بوده است. این موارد به صورت پاورقی در دانشنامه‌ای که طباطبایی تدوین کرده، مشخص شده‌اند.

فعالیت‌های آماده‌سازی این دانشنامه به اتمام رسیده و صفحه‌بندی آن هم انجام شده است. این کتاب از ارشاد مجوز چاپ را دریافت کرده و در حال حاضر آماده چاپ توسط انتشارات متن است.

 

    نظرات