بافت‌های فرسوده پروژه‌های عمرانی نیستند

بافت‌های فرسوده پروژه‌های عمرانی نیستند

http://www.bananews.ir/ دبیر کمیته تخصصی مدیران نوسازی بافت های فرسوده کلانشهرهای کشور، گفت: بافت های فرسوده پروژه‌هایی هستند که در کالبد خود مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دارند و برخورد با آنها شیوه‌های خاص را می‌طلبد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حسین جعفری در هجدهمین نشست مدیران بافت های فرسوده کلانشهرهای کشور، افزود: ایجاد زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در بافت های فرسوده از دغدغه های جدی در نوسازی بافت های فرسوده است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های زیادی که درخصوص بافت‌های فرسوده شده بسیاری از مسائل و مشکلات حل شده اما هنوز تا رسیدن به شهری مطلوب فاصله داریم.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، ضمن تاکید بر ضرورت نوسازی اجتماعی در بافت های فرسوده، گفت: اکنون در بافت های فرسوده تنها نوسازی واحدها مطرح نیست، بلکه نوسازی ساختار محله ها و ایجاد گروههای اجتماعی در بافت های فرسوده نیز باید دنبال شود.

جعفری اذعان کرد: بسیاری از مواردی که در برخی از شهرها در این زمینه صورت گرفته نتیجه تعاملات متولیان بافت فرسوده در شهرها است که هرچه این تعاملات افزایش یابد بطبع شاهد نتیجه مطلوبتری خواهیم بود.

دبیر کمیته تخصصی مدیران نوسازی بافت های فرسوده کلانشهرهای کشور، با بیان اینکه ۴۰ درصد اصلی بافت های فرسوده شهری دارای قولنامه هستند، گفت: باید تدابیری صورت بگیرد تا زمین های قولنامه ای بافت های فرسوده زودتر به سند تبدیل شده و برای مردم مشوق ایجاد شود.

جعفری، اظهار کرد: بسیاری از این بافت ها بدلیل قولنامه ای بودن امکان برخورداری از تسهیلات و مشوقات را ندارند که این امر در خیلی از شهرها به همین میزان و دلیل است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، تاکید کرد: اگر کمیته فنی ویژه نوسازی بافت های فرسوده تشکیل شود در این زمینه می توان گام های ارزشمند و موثری را برداشت.

جعفری با بیان اینکه باید تلاش بیشتری درخصوص اصلاح ضوابط و تسهیلات صورت بگیرد، بیان کرد: به نظر می رسد باید در این خصوص کار جدیتری انجام شود تا در عرصه نوسازی بافت های فرسوده مشکلات سریعتر رفع شود. 

    نظرات