زمین لرزه ۳٫۲ ریشتری در درب بهشت/ وقوع سه زمین لرزه در کرمان

زمین لرزه ۳٫۲ ریشتری در درب بهشت/ وقوع سه زمین لرزه در کرمان

http://www.bananews.ir/زمین لرزه ای به شدت ۳٫۲ ریشتر درب بهشت در شمال استان کرمان را تکان داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) زمین لرزه ای به شدت ۳٫۲ ریشتر ساعت ۲ و ۳۹ دقیقه صبح امروز بخش درب بهشت در شمال استان کرمان را تکان داد.

کانون این زمین لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی ۵۷٫۰۹ درجه طول جغرافیایی و ۲۸٫۹۸ درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

این درحالی است که از ابتدای امروز تاکنون سه زمین لرزه مناطق مختلف استان کرمان را به لرزه در آورده است.

این زمین لرزه ها هیچ خسارتی در برنداشته اند.

    نظرات