کمترین و بیش‌ترین اجاره‌نامه در کدام مناطق تهران منعقد شد؟

کمترین و بیش‌ترین اجاره‌نامه در کدام مناطق تهران منعقد شد؟

http://www.bananews.irطی هشت ماه اخیر منطقه پنج استان تهران بیشترین قرارداد اجاره و منطقه ۲۰ نیز کمترین قرارداد اجاره واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بیشترین قرارداد اجاره منعقد شده از ابتدای خرداد تا پایان دی‌ماه سال جاری با ۱۱ هزار و ۷۲۱ مورد مربوط به منطقه پنج و کمترین قرارداد منعقد شده در این مدت با ۵۲ مورد مربوط به منطقه ۲۰ استان تهران است.

رتبه دوم اجاره‌نامه‌های منعقد شده نیز متعلق به منطقه دو است که با ۹۱۴۸ قرارداد نسبت به سال گذشته با افزایش اجاره نامه روبه‌رو بوده است.

رتبه سوم قراردادهای اجاره در هشت‌ماه اخیر با ۸۵۱۴ مورد به منطقه چهار استان تهران اختصاص دارد که این منطقه هم نسبت به سال گذشته با افزایش تقریبا دو برابری قرارداد اجاره مواجه بوده است.

در این میان منطقه هفت تهران با ۶۱۷۳ قرارداد اجاره، منطقه ۱۰ نیز با ۴۹۵۶ قرارداد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. منطقه هشت استان تهران با ۴۸۶۸ قرارداد در رتبه ششم عقد قراردادهای اجاره قرار دارد.

آمار تعداد قرارداهای اجاره در هشت‌ماه اخیر نشان از افزایش میزان این قراردادها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. منطقه شش تهران نیز با ۴۶۶۹ قرارداد در رتبه هفتم، منطقه ۱۴ با ۴۴۰۹ اجاره‌نامه در رتبه هشتم، منطقه سه تهران با ۴۳۵۷ قرارداد در رتبه ۹ و منطقه ۱۱ با ۳۴۵۵ قرارداد در رتبه دهم این قراردادها هستند.

منطقه یک استان تهران با ۳۲۵۷ مورد، منطقه ۱۵ با ۳۲۵۲ و منطقه ۱۳ با ۲۹۸۸ قرارداد به ترتیب رتبه ۱۱ ، ‌۱۲ و ۱۳ قرارداد اجاره را از آن خود کرده‌اند. اما منطقه ۱۲ با ۲۶۹۷ اجاره‌نامه نسبت به سال گذشته با حدود دو برابر افزایش رو به رو بود.

همچنین میزان عقد قراردادهای اجاره منطقه ۱۸ نیز ۲۰۵۱ مورد، منطقه نهم معادل ۱۶۷۵ ،‌ منطقه ۱۷ حدود ۱۴۰۳ و منطقه ۲۱ نیز ۱۲۷۸ مورد اعلام شده است.

اما از جمله کمترین میزان قراردادها به ترتیب مربوط به مناطق ۱۶،‌۱۹ و ۲۰ است که منطقه ۱۶ با ۵۳۰ قرارداد، منطقه ۱۹ با ۱۱۰ قرارداد و منطقه ۲۰ که کمترین اجاره‌نامه‌ها را به خود اختصاص داده است ۵۲ قرارداد ثبت کرده است.

    نظرات