ساخت سامانه ثبت، آنالیز و نظارت بر آزمایشات کلرسنجی شبکه‌های آب آشامیدنی در کشور

ساخت سامانه ثبت، آنالیز و نظارت بر آزمایشات کلرسنجی شبکه‌های آب آشامیدنی در کشور

http://www.bananews.irسامانه ثبت، آنالیز و نظارت بر آزمایشات کلرسنجی و pH متری شبکه‌های آب آشامیدنی در مرکز رشد ابرکوه طراحی و ساخته شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کلر به عنوان گندزدا جهت از بین بردن آلودگی‌های میکروبی به آب اضافه می شود. با توجه به اینکه آب آشامیدنی توسط شبکه‌های آب توزیع می‌شود و احتمال نقص و درنتیجه آلودگی‌های ثانویه در مسیر شبکه‌های توزیع وجود دارد، لذا وجود کلر آزاد باقیمانده در شبکه ضروری است و باید به دقت پایش شود تا اطمینان از وجود کلر آزاد حاصل شود، چراکه در صورت نقص و عدم اقدام فوری، بیماری‌های منتقله از آب می‌تواند به سرعت اپیدمی شود.
نظارت بر شبکه از لحاظ مقدار کلر باقیمانده با آزمایشات کلرسنجی و pH متری و در نهایت بررسی نتایج صورت می‌پذیرد. در حال حاضر پس از انجام آزمایشات اطلاعات در قالب فرم‌های نوشتاری ثبت و در یک فرایند ارسال کاغذی اطلاعات با فاصله زمانی بیش از یک ماه برای آنالیز به شبکه‌های بهداشت ارسال می شود که عملا استفاده عملی از نتایج آنالیز را غیر ممکن می‌کند. در پژوهشی که توسط محمدهادی فرح زادی، رضا علی فلاح زاده، محمد شهوازیان و محمد شهاب شهوازیان و با حمایت مالی یکی از شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد ابرکوه انجام شده، تلاش شده است تا سیستمی بر پایه سخت‌افزار و نرم‌افزار طراحی و بومی‌سازی شود که قادر باشد با استفاده از شبکه‌های مخابراتی موجود دیتاهای حاصل از نتایج را ارسال، دریافت و آنالیز کند.
نتایج حاصل شامل ساخت یک برد فرستنده و گیرنده و همچنین نرم افزار مربوطه است که قادر است اطلاعات را بلافاصله پس از آزمایش ارسال، دریافت و آنالیز کند. قابلیت کار با شبکه‌های مخابراتی گوناگون موجود، همچنین انعطاف‌پذیری آن در صورت قطع شبکه و یا ایجاد مشکل سخت‌افزاری و نرم افزاری، سرعت بسیار بالای ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات و ارتقای فرایند نمونه‌برداری میکروبی از ویژگی‌های این طرح است.
این سامانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۷۷۸۱۵ به ثبت رسیده است.

    نظرات