موجودی آب سدهای کشور به ۴۸ درصد رسید

موجودی آب سدهای کشور به ۴۸ درصد رسید

http://www.bananews.irحجم آب موجود در مخازن سدهای کشور تا پایان هفته گذشته به ۴۸ درصد رسید.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، با ۲۳ درصد افزایش به ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
هم اکنون ۴۸ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.
براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته است.
حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور در دوره مورد بررسی هم اکنون ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب معادل ۳۹ درصد افزایش نشان می دهد.
حجم آب ورودی در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.
میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.
بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد.

    نظرات