حجم بارش‌های کشور به ۱۴۵ میلیمتر رسید

حجم بارش‌های کشور به ۱۴۵ میلیمتر رسید

http://www.bananews.irحجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، به ۱۴۵ میلیمتر رسیده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بارش ۱۴۵ میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۸ درصد افزایش و در قیاس با دوره مشابه درازمدت نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۱۳ میلیمتر و دوره درازمدت ۴۳ ساله ۱۲۱ میلیمتر ثبت شده بود.
همچنین در هفته گذشته پنج میلیمتر بارش در کشور رخ داده است.
در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه ایلام در دهلران و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه قزوین در رودک اختصاص داشته است.

    نظرات