«مدیریت توسعه روستایی» منتشر شد

«مدیریت توسعه روستایی» منتشر شد

http://www.bananews.irکتاب «مدیریت توسعه روستایی» به قلم دکتر محمدصادق ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان توسط نشر آموخته روانه بازار شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  این کتاب در هشت فصل تدوین شده که در آن به بررسی موضوعات اساسی توسعه روستاها از جمله الگوها و مدل‌های توسعه روستایی و تأثیرات جهانی شدن بر روستاها پرداخته شده است.
دکتر محمد صادق ابراهیمی در رابطه با این کتاب گفت: مدیریت توسعه روستایی تلاش دارد در محیط های روستایی که از شاخص‌های توسعه برخوردار نیستند، با ایجاد تغییرات مناسب فرایند توسعه پایدار را محقق کند.
وی خاطرنشان کرد: این کتاب سعی دارد ضمن بررسی موضوعات اساسی در مدیریت توسعه و تبیین مفهوم توسعه روستایی و مدل توسعه یکپارچه روستایی، به بررسی ویژگی‌های مدیریت توسعه روستایی بویژه رویکردهای مبارزه با فقر روستایی بپردازد.
مدیرگروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به رویکرد جهانی شدن و تأثیرات آن بر مسائل کشاورزی و روستایی، تلاش این کتاب را از نظر بررسی کاهش روند فقر روستایی حائز اهمیت دانست.

    نظرات