ساخت پوشش نامرئی برای حفاظت از ساختمانها در برابر زلزله

ساخت پوشش نامرئی برای حفاظت از ساختمانها در برابر زلزله

http://www.bananews.irپژوهشگران فرانسوی نوعی پوشش نامرئی ساخته اند که در هنگام بروز زلزله از ساختمانها محافظت می کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این پوشش که توسط موسسه فرسنل و شاخه فرانسوی شرکت منارد ساخته شده است، در زمان زلزله امواج لرزه ای را به اطراف ساختمان منحرف می کند.
پژوهشگران پوشش های نامرئی کننده ای را تحت بررسی دارند که اشیا را در امواج نور نامرئی می کند. این پوشش ها از متا موادی کوچک تر از طول موج نور ساخته شده اند.
آنها امواج نور را در اطرافشان منتقل می کنند از این رو نور نمی تواند به هیچ چیزی که درون این پوشش پنهان شده، برسد.
در حالی که پوشش های نامرئی کننده در فیلم های علمی و تخیلی بسیار دیده می شوند اما در واقعیت ساخت متاماده ای که بتواند امواج نور را دستکاری کند دشوار است چرا که امواج نور بسیار کوتاه هستند و مسافت های بسیار طولانی را طی می کنند.
این در حالی است که امواج زمین لرزه طولانی تر از امواج نور نیستند و مسافت زیاد نور را طی نمی کنند از این رو ساخت یک متاماده زمین لرزه ای ساده تر است.
سال گذشته فیزیکدانهای دانشگاه ملی دریایی موکپو در کره جنوبی و دانشگاه ملی استرالیا مدلی را برای پوشش های نامرئی کننده زمین لرزه ای ارائه کردند.
اما محققان فرانسوی در واقع نخستین کسانی هستند که یک پوشش نامرئی کننده زمین لرزه ای را ساخته و آزمایش کرده اند.
این پژوهشگران یک زمین لرزه را شبیه سازی کردند. این زلزله در حوزه آبرفتی خاک رس روی داد و تا عمق ۲۰۰ متری در نزدیکی گرنوبل فرانسه، امواج اکوستیک ۵۰ هرتزی تولید کرد.
وقتی محققان فرانسوی دوباره امواج ۵۰ هرتزی را انتقال دادند مشاهده کردند میزان انرژی در نزدیکی منبع امواج، تقریبا دو برابر بود که نشان می دهد این متاماده امواج را منعکس می کند. در این بررسی امواج به ندرت از ردیف دوم حفرات عبور می کنند.
در حالی که یک متاماده زمین لرزه ای مانند این، می تواند در نهایت در زمان یک زمین لرزه جان مردم را نجات دهد اما مهندسان و فیزیکدانها همچنان باید به برخی مسایل مهم بپردازند.
به عنوان مثال پیش بینی طول امواج لرزه ای یک زمین لرزه غیرممکن است. این امر تعیین اینکه این امواج تا چه میزان از این حفرات عبور می کنند را دشوار می سازد.
البته روش ارائه شده یک خطر نیز به دنبال دارد و آن منعکس کردن امواج زمین لرزه به سوی ساختمانهای دیگر آن منطقه است.
محققان می گویند متاماده ای که به جای انعکاس، امواج لرزه ای را جذب کند می تواند یک انتخاب مناسب تر باشد.

    نظرات