تاکید بر معماری اسلامی در فضاهای عمومی شهری

تاکید بر معماری اسلامی در فضاهای عمومی شهری

http://www.bananews.irمشاور اجرایی معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: با توجه به رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی،‌ شناخت تحلیل دقیق و گسترده آنها گریزناپذیر است؛ چرا که شناخت شهر‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات آنها، ‌همچون کمک به شناخت جامعه و رفع بخش عمده‌ای از مشکلات اجتماعی خواهد بود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس سید‌علی حسین پور اظهار کرد: باید در مسیر شناخت شهرها از انجام کارهای پژوهشی غافل نشویم ؛ چرا که حرفه شهرسازی نیز مانند هر حرفه نوپای دیگری نیازمند مبانی نقدی و نظریات منسجمی است.
وی ضمن بیان اینکه «فضاهای شهری»، مکان بروز «تعاملات شهروندی» و «مراودات اجتماعی» هستند،خاطرنشان کرد: بدون وجود آنها نمی‌توان انتظار ارتباط و تعامل سازنده شهروندان و ساکنان را داشت. به گفته این کارشناس ارشد شهرسازی، این فضاها محلی برای ایجاد ارتباط سازنده ساکنان شهر و محیط زیست آنها را فراهم می‌کند که در بستر شکل‌دهی و مناسب سازی این فضاها، معنا و اعتبار می‌یابد. مهندس حسین‌پور ادامه داد:‌ تنها در این بستر است که امکان بیشینه حضور شهروندان در این فضاها فراهم می‌شود که بی‌شک افزایش «رضایتمندی شهروندی» و بهبود «رفاه اجتماعی» و افزایش «کیفیت زندگی» را به همراه خواهد داشت. مشاور اجرایی معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در ادامه تاکید کرد:‌ علاوه بر اینکه فضای شهری محل ارتباطات اجتماعی و تعاملات چهره به چهره است، در جهت تعالی و ارتقای کیفی روابط اجتماعی شهر و انسجام اجتماعی در جهت سامان دهی به فضاهای شهری باید کوشید. مهندس حسین‌پور در رابطه با فضاهای شهر اسلامی نیز گفت: مراتب پدیداری این فضاها منوط به شناخت حوزه اعتقادی اسلام و ایمان به کمال مشهود در این دین است. به گفته او رعایت تناسبات، نظم، مقیاس، خوانایی، قابل تصور بودن، تنوع، هماهنگی، پیوند با گذشته، کارآیی و به خصوص محصوریت فضا که از مهم‌ترین ویژگی‌های کالبدی فضای شهری است در طراحی فضاهای شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.

    نظرات