اوراق مشارکت شهرداری مشهد به منطقه ۲ شهری راه یافت

اوراق مشارکت شهرداری مشهد به منطقه ۲ شهری راه یافت

http://www.bananews.irشهردار منطقه ۲ مشهد از انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به‌ منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری حدفاصل سه‌راه شهید کریمی تا چهارراه حر عامل خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رضا جعفرزاده افزود: در مرحله اول ۱۸۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای ۲۵ طرح تجاری در دو طرف حدفاصل سه‌راه کاشانی تا چهار راه عامل منتشر شده است.
وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی که از سوی شهرداری منتشر خواهد شد برای اجرای ۲۰ پروژه در منطقه حدفاصل چهارراه عامل تا سه‌راه شهید کریمی اختصاص پیدا کرده است که با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی یک پارکینگ عمومی طبقاتی نیز در خیابان کاشانی، مجاور پارک کودک ساخته خواهد شد.

    نظرات