ورود سازمان ‌بازرسی به پرونده‌ شهرداری زمان ‌احمدی‌نژاد

ورود سازمان ‌بازرسی به پرونده‌ شهرداری زمان ‌احمدی‌نژاد

http://www.bananews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران درباره «نتیجه بررسی‌های شورا در مورد ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد فاقد سند شهردار پیشین تهران» گفت: برخی از اعضا به صراحت می‌گویند که محمود احمدی‌نژاد در دوران شهرداری تهران در این زمینه تخلف کرده است، اما من می‌گویم که فاقد سند بودن به معنای تخلف نیست.
درست است که این مبلغ در بودجه تعریف نشده بود، اما به احتمالی برای موارد غیرمتفرقه هزینه شده است. وی ادامه داد: فرماندار و دیگر نهادهایی که گفته‌اند تمام اسناد مالی شهرداری و شورا را در اختیار دارند، می‌توانند به راحتی به این موضوع ورود کنند، تا آنجا که می‌دانم بازرسی کل کشور در حال حاضر به موضوع ورود پیدا کرده، اما هنوز گزارشی در این مورد نداده است.

هفته نامه آسمان

    نظرات