تصمیمات جدید دولت درباره تسهیلات واحدهای مسکن مهر

تصمیمات جدید دولت درباره تسهیلات واحدهای مسکن مهر

http://www.bananews.irبا تصویب دولت، سقف تسهیلات واحدهای مسکن مهر در آبادان، خرمشهر و واوان افزایش می یابد و پروژه های مسکن مهر شهری با اعمال نرخهای سود (۹%)، (۷%) و (۴%) به ترتیب برای شهر تهران، مرکز استان ها و سایر مناطق توسط بانک های عامل فروش اقساطی می شود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی؛ بانک های عامل موظفند؛ در شهرهای آبادان و خرمشهر برای (۸۷۰۰) واحد مسکن مهر و اجاره ای (۵) ساله (۴۸۸۰) واحد بانک ملی ایران، (۳۴۵۰) واحد بانک مسکن و (۳۷۰) واحد بانک رفاه کارگران برای افزایش سقف تسهیلات به مبلغ سیصد میلیون(۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مطابق ضوابط تسهیلات مسکن مهر برای هر واحد مسکونی اقدام کنند.
همچنین بانک مسکن موظف است؛ در شهر واوان برای (۱۶۰۰) واحد مسکن مهر برای افزایش سقف تسهیلات به مبلغ سیصد میلیون(۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مطابق ضوابط تسهیلات مسکن مهر برای هر واحد مسکونی اقدام کند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است؛ تا سقف یک و چهار دهم در هزار میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن در هر سال را از محل یارانه های بخش مسکن به عنوان کمک تشویقی اعطای تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن پرداخت کند.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است؛ به منظور انجام خدمات فنی و نظارتی، اداری و پشتیبانی طرح مسکن مهر در شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت به ازای هر واحد مبلغ ششصد هزار (۶۰۰،۰۰۰) ریال از محل یارانه های بخش مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.
بر اساس این مصوبه، بانک های عامل ملی ایران، ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران موظفند؛ پروژه های مسکن مهر شهری را با اعمال نرخ های سود (۹%)، (۷%) و (۴%) به ترتیب برای شهر تهران، مرکز استان ها و سایر مناطق فروش اقساطی کنند.
همچنین پروژه های مسکن مهر که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی احداث می شوند، مشمول رعایت آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نیستند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

    نظرات