روند افزایشی ساخت سدهای بزرگ و زیان‌های اقتصادی آن

روند افزایشی ساخت سدهای بزرگ و زیان‌های اقتصادی آن

http://www.bananews.irرییس انجمن آبخیزداری کشور گفت: روند رو به رشد احداث سدهای بزرگ در کشور، تهدید جدی برای محیط زیست است چراکه پس از اتمام عمر مفید این پروژه‌ها، ضررهای اقتصادی فراوانی به وجود آمده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید حمیدرضا صادقی در همایش ملی جامع حوزه‌های آبخیز و تولید ملی، اظهار کرد: باید به پتانسیل منابع طبیعی موجود در سطح حوزه‌های آبخیز کشور توجه کرد.

وی گفت: مواردی همچون کشاورزی سازگار، استفاده از منابع طبیعی، استفاده از تجارب گذشتگان و الگوهای زیستی و معیشتی برای تبیین مدیریت صحیح آب و خاک و آبخیز نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

صادقی اذعان کرد: برای دسترسی به یک مدیریت جامع آبخیز باید ابعاد مختلف محیط زیست، اقتصاد و مردم را در نظر گرفت و توجیه مردم و مدیران درباره ضرورت این مدیریت گامی بسیار مهم است.

رییس انجمن آبخیزداری کشور با اشاره به روند رو به رشد احداث سدهای بزرگ در کشور ، گفت: این موضوع تهدید جدی برای محیط زیست است چراکه احداث این سدها نه تنها نیازهای اصلی را برآورده نکرده بلکه پس از اتمام عمر مفید این پروژه‌ها، ضررهای اقتصادی فراوانی به وجود آمده است.

وی افزود: در حال حاضر سدهایی که در نقاط مختلف کشور به ویژه شمال ایران در حال ساخت است، پیامدهای زیست محیطی جدی را ایجاد کرده که در آینده‌ای نه چندان دور کلیه ذی‌نفعان را مورد تهدید قرار می‌دهد.

صادقی درباره اثرات مخرب ساخت سدهای بزرگ، اظهار کرد: تامین نشدن منابع آبی و افت کیفیت آب، امکان ایجاد زمین لرزه و توقف و اختلال در فرآیندهای رودخانه از جمله این آثار است.

رییس انجمن آبخیزداری کشور به انقراض گونه‌ها، شیوع بیماری‌ها، اختلال در چرخه کره زمین، تاثیر بر سواحل اقیانوس، ایجاد فرسایش ساحلی و سرقت زمین به عنوان دیگر آثار مخرب سدسازی‌های بزرگ اشاره کرد.

وی تکیه بر تکنیک‌های کوچک تا حد امکان، استفاده از روش‌های سازگار با محیط زیست و روش‌های مورد قبول مردم و ذی‌نفعان ساکن در حوزه‌های آبخیز در سدسازی‌ها را به عنوان راه‌حل‌هایی برای کاهش این آثار مخرب عنوان کرد.

    نظرات