سهم مناقصه عمومی در واگذاری پروژه‌های شهری هنوز اندک است

سهم مناقصه عمومی در واگذاری پروژه‌های شهری هنوز اندک است

http://www.bananews.irگزارش نظارتی شورای شهر تهران از نحوه ارجاع کار پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران نشان می‌دهد که سهم برگزاری مناقصه‌های عمومی در این موضوع تنها حدود ۲۲ درصد است و این در حالی است که بخش عمده پروژه‌های شهری از طریق برگزاری مناقصه محدود و یا به شیوه استعلامی واگذار می‌شود که این موضوع از سال‌های گذشته تاکنون همواره مورد اعتراض نمایندگان مردم در شورا بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، در جریان پانصد و سی و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در حین بررسی گزارش نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درباره "نحوه ارجاع کار پروژه‌های سرمایه‌ای غیر مستمر شهرداری"، رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به حساسیت اعضای شورای شهر در این باره اشاره کرد و گفت: شورا همواره پیگیر بوده که سهم برگزاری مناقصه عمومی و محدود در ارجاع پروژه‌های شهرداری، افزایش یابد و بررسی‌ها نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در این حوزه رو به بهبود است.

به گفته خادم، از میان ۵۹۵ پروژه سرمایه‌ای عمرانی مناطق در ۹ ماهه نخست امسال، ۱۶ درصد به صورت مناقصه عمومی، ۴۱ درصد مناقصه محدود، ۳۳ درصد از طریق واگذاری به شرکت‌های وابسته به شهرداری و سایر پروژه‌ها هم به روش‌های استعلامی یا واگذاری به بخش خصوصی و دولتی ارجاع شده است. این در حالی است که در ۹ ماهه نخست سال گذشته، سهم واگذاری به شرکت‌های وابسته به شهرداری بیش از ۵۰ درصد بوده است.

 

وی درباره چگونگی ارجاع کار ۲۵۵ پروژه عمرانی معاونت‌ها هم توضیح داد: ۲۴ درصد پروژه‌ها از طریق مناقصه محدود و عمومی واگذار شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرخاطر نشان کرد: به این ترتیب در سرجمع پروژه‌های سرمایه‌ای معاونت‌ها و مناطق، ۲۲ درصد از طریق مناقصه عمومی، ۳۲٫۵ درصد از طریق مناقصه محدود و ۲۹٫۵ درصد از طریق واگذاری شرکت‌های وابسته و سایر پروژه‌ها نیز به روش‌های دیگر ارجاع شده است.

خادم به بهبود عملکرد شهرداری در این حوزه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه نخست سال گذشته میزان واگذاری به شرکت‌های وابسته، دو برابر وضعیت فعلی بوده است و میزان مناقصه عمومی هم ۱۶ درصد بوده که هم‌اکنون افزایش یافته است. ضمن اینکه تنها ۱۰ درصد پروژه‌ها در سال گذشته به صورت مناقصه محدود واگذار شده بود، اما اکنون سهم مناقصه‌های محدود به ۳۲ درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: اگرچه برگزاری مناقصه محدود، مطلوب‌ترین کار برای واگذاری پروژه‌های عمرانی نیست، اما قطعا نسبت به روش استعلامی بهتر است.

 حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران برخلاف خادم اعتقاد داشت که این گزارش و آمار و ارقام، کارنامه خوبی برای شهرداری تهران نیست. هر چند که ممکن است نسبت به سال گذشته بهبود یافته باشد.

شکیب خاطر نشان کرد: مناقصه‌های عمومی تنها باید برای پروژه‌های خاص برگزار شود، اما در مناطق چه پروژه خاص و ویژه‌ای اجرا می‌شود که ۷۴ درصد پروژه‌ها از طریق مناقصه محدود و استعلامی واگذار شده است؟

وی اعتقاد دارد که منشا بسیاری از تخلفات در شهرداری تهران، نحوه واگذاری و ارجاع کار پروژه‌های سرمایه‌ای است، چرا که با برگزاری مناقصه محدود، باز هم ممکن است کار به کسانی سپرده شود که تخصص کافی را ندارند و این موضوع در میزان قیمت تمام شده و کیفیت پروژه هم اثر می‌گذارد.

خادم هم به رغم اینکه اظهارات شکیب را تایید کرد، اما گفت: با وجود اشکالاتی که از نظر محتوایی وجود دارد، اما از نظر فرمت، به نقطه مطلوب نزدیک‌تر شده‌ایم و رشد قابل توجهی در برگزاری مناقصه‌های عمومی و محدود وجود دارد.

    نظرات