ذخایر آب سدهای کشور ۲۳ درصد افزایش یافته است

ذخایر آب سدهای کشور ۲۳ درصد افزایش یافته است

http://www.bananews.ir/حاج رسولی ها تصریح کرد: حجم ذخایر آب موجود در سدهای کشور در سال گذشته ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب بود که در سال جاری ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش داشته است

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد حاج رسولی ها گفت: حجم ذخایر آب موجود در سدهای کشور به ۲۳ میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب رسیده که این در مقایسه با سال گذشته ۲۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: حجم ذخایر آب موجود در سدهای کشور در سال گذشته ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب بود که در سال جاری ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.

وی خاطر نشان کرد: ذخایر سدهایمان در مجموع حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب بود حدود ۳۷ درصد به لحاظ ورودی افزایش داشتیم.

حاج رسولی ها افزود: از میزان ذخایر آب موجود در سدهای کشور حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب مربوط به سدهای استان خوزستان است.

    نظرات