مشاهده مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سیویلیکا

مشاهده مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سیویلیکا

http://www.bananews.irبنانیوز- مجموعه مقالات  دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و ساز های دریایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و ساز های دریایی   ۲۹ تا ۱  آذر ماه   ۱۳۹۱  توسط سازمان بنادر و دریانوردی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کنفرانس ۲۲۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۰۱۹  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و ساز های دریایی 

بررسی تاثیر مقادیر مختلف پارامترهای هیدرودینامیکی موج بر روی ضریب عبورموج موج شکن شناور پانتونی با استفاده از مدلسازی عددی
مدلسازی انتشار سونامی ناشی از زلزله در منطقه غربی فرورانش مکران با استفاده از مایک ۲۱
شبیه سازی امواج سونامی و برهمکنش آنها با ساحل برمبنای مدل هیدرودینامیک ذرات هموار
بررسی تاثیر ارتفاع تاج در میزان انتقال و عبور امواج از موج شکن شناور با استفاده از روشSPH
شبیه سازی عددی جریان اطراف سیلندر دایره ای به روشSPH
برآورد خطا و اصلاح امواج شبیه سازی شده در خلیج فارس برای شرایط اقلیمی متفاوت
بررسی الگوی انتقال رسوب در مصب ها تحت تاثیر امواج با استفاده از مدل عددی
تحلیل دینامیک یک شناور و محموله مغروق متصل با کابل تحت تاثیر امواج نامنظم
بررسی و امکان سنجی استحصال توان موج در آبهای شمال و جنوب ایران
شبیه سازی عددی شکست و روگذری موج بر روی سازه های ساحلی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار
مقایسه سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب
بررسی آزمایشگاهی اندرکنش امواج آبی سطحی و ورق های شناور روی آب
مطالعه اقلیم موج خلیج بوشهر، خلیج فارس
بررسی مدل ایرانیPMO Dynamic در خلیج بوشهر، خلیج فارس
روش محاسبه سریع سری زمانی درازمدت موج نزدیک ساحل و تلاطم حوضچه بندر آزمون کارایی: مطالعات جفره، رمین و بریس
مدلسازی عددی پخش لکه نفتی در نواحی کم عمق نزدیک ساحل
مدل سازی عددی سیلاب سونامی ناشی از زلزله احتمالی در ناحیه فرونشست مکران ( مطالعه موردی منطقه بریس)
تحلیل و بررسی الگوی باد سواحل شمالی خلیج فارس بر اساس بادهای نظامند، نسیم دریا و نسیم خشکی
بررسی آبگرفتگی خلیج چابهار در اثر سونامی ناحیه فرورو مکران
نوسانات سریع دریای خزر و تغییر شکل مورفودینامیکی مصب رودخانه ها
بررسی تأثیر احداث جتی های طویل بر روی تغییرات خط ساحلی مطالعه موردی سواحل شرقی بندرعباس
بررسی نحوه تشکیل و توسعه ریپل ها در بستر کانال های ناوبری مطالعه موردی کانال ناوبری بندر سجافی در رودخانه زهره
معادله خط ساحلی با توجه به تغییر فاصله موج شکن مستغرق نفوذ ناپذیر ازساحل
تاثیر جریانات ناشی از امواج بر بنادر احداث شده در محدوده سواحل خلیجی کوچک مطالعه موردی بندر بستانو
تاثیر تغییرات تراز آب دریای خزر بر رسوبگذاری در بندر نوشهر
بررسی و تحلیل ریخت شناسی دلتای رودخانه مند
۱۳ الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران
کنترل کیفی داده های هواشناسی و اقیانوس شناسی دادههای بویه موج نگار آستارا در آب عمیق
مطالعه روند گرمایشزمین با بررسی تغییرات دمای سطحی در خلیج فارس و دریای عمان
تحلیل همزمان اطلاعات موج، جریان و جزرومد منطقه گناوه بر اساس اطلاعات اندازهگیری پروژه پایش وشبیه سازی بخشی از سواحل استان بوشهر
حل ضرایب طیف انرژی انعکاس یافته و ضریب انعکاس امواج نامنظم دریا از موج شکن های متخلخل
تحلیل پروفیل جریان آب در منطقه بندر پهل بر اساس اطلاعات اندازهگیری ۲۵ ساعته پروژه پایش و شبیه سازی سواحل استان هرمزگان
طبقه بندی استاندارد اکولوژیک سواحل استان مازندران (محدوده نوشهرتا بابلسر) در جنوب دریای خزر بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیکی مناطق ساحلی – دریایی(CMECS با بکارگیری GIS)
ارائه روش مدیریت آب توازن کشتی در خلیج فارس با استفاده از روشFUZZY TOPSIS
پایشتغییرات نواحی ساحلی با استفاده از ادغام اطلاعاتماهوارهای (مطالعه موردی بخشی از سواحل جنوب ایران )
ارائه رویکردی فازی ازMCDM جهت تجزیه و تحلیل مشکلات مدیریتیکپارچه نواحیساحلی (مورد مطالعه: ۴ شهر ساحلی استان مازندران)
پهنهبندی آسیب پذیری نوار ساحلی سیستان و بلوچستان بر اساس کانونهای تهدید کننده
ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی استان مازندران بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی (ESI)
پهنه بندی کاربری اراضی ساحلی در حوزه ی گردشگری با رویکرد توسعه ی پایدار
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی رامسر
تعیین کاربری مطلوب در پهنه کشاورزی در مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(نمونه موردی استان گیلان
مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر در افزایش توانمندی مناطق ساحلی کشور
اکوتوریسم و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در جزایر با قابلیت گردشگری - مطالعه موردی: جزیره هرمز
بررسی ساختار بازار فعالیتهای سرمایهگذاری پایانه های کانتینری و نفتی با استفاده از شاخص هرفندال (مطالعه موردی مجتمع بندری شهیدرجایی)
مدل سازی سیستم حمل و نقل کانتینری (فیدرینگ) بندر شهید رجایی بارویکرد سیستم داینامیک
بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند بلند مدت انتقال رسو ب معلق در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
کاهش خسارت آلودگی حاصل از نشت نفت با تعیین چیدمان بهینه یدککشهای پاکسازی نفت در دو منطقه جزیره خارگ و بندرعسلویه
بررسی امکانات و توانایی مقابله با آلودگی نفتی و مواد خطرناک و سمی در بندر چابهار (با ارائه پیشنهاد در جهت بهبود آنها)
شناسایی، طبقه بندی و کدبندی بیوتوپ هایBiotope نوار جنوبی سواحل دریای خزر- استان مازندران (منطقه نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیک ساحلی – دریاییCMECS) با بکارگیری سامانه اطّلاعات جغرافیاییGIS)
بررسی تغییرات خط ساحلی دریای خزر در محدوده بندر امیرآباد
ارزیابی تغییرات بلند مدت خط ساحلی شهرستان تنکابن طی سالهای ۱۹۸۴ و ۲۰۱۰
شناخت فرایندهای کرانهای سواحل استان هرمزگان به منظور تصمیم گیریهای مهندسی سواحل
ارزیابی دقت نقشه های برآورد خطر سیلاب ساحلی با استفاده از مدل رقومی ارتفاع(DEM منطقه موردمطالعه سواحل جنوب شرقی ایران (استان سیستان و بلوچستان)
استفاده ازGIS و ارزیابی چند معیاره جهت تعیین حساسیت مناطق ساحلی استان مازندران به ریزشهای نفتی
ساماندهی، تحلیل و پردازش آمار لایروبی بنادر ایران
انتخاب بهترین مکان احداث اسکله نفتی در شهرستان بوشهر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای
ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندرفرضی
شبیه سازی گسسته پیشامد بندر شهید رجایی و بهبود سیستم خدمت دهی آن

روش شناسی انجام مطالعات شناخت پتانسیلها و بازار در ارتقاء بنادر کوچک (مورد مطالعاتی بندر شیوء)
پیشبینی پایداری عرض تغییر شکلیافته موجشکن با استفاده از شبکه عصبی استاتیکی
ملاحظاتی پیرامون طراحی ژئوتکنیکی موجشکنهای ترکیبی: مطالعه موردی
ارزیابی تعدادی از آئین نامههای موجود در زمینه طراحی کانال دسترسی بندر و مطالعه موردی
ارزیابی و اصلاح مدل تخمین عمر مفید ارائه شده توسطFIB برای شرایط محیطی و مصالح خلیج فارس
مطالعه پارامتریک رفتار لرزهای شمعها با در نظر گرفتن گسترش جانبی در خاکهای چند لایه
کاهش تغیر شکل لرزه ای دیوارهای ساحلی مهار شده با استفاده از تراکم خاک پشت آنها
شبیهسازی عددی گروه شمعهای مایل و تعیین اندرکنش بین شمعها
کارآمدی راهکارهای مختلف کاهش فرورفت موجشکن تودهسنگی در بسترهای سست مطالعات موردی: پروژههای تپهرشادت، بوالخیر و شاهعبدالله
ارزیابی سطح عملکرد اسکله دلفینی بندرخلیج فارس
مشخصات فنی خاک خود متراکم و کاربرد آن در سازه های دریایی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای موج بر تغییر شکل دیوار ساحلی سکویی شکل پذیر تحت امواج نامنظم دریا
بررسی آزمایشگاهی اندرکنش موج و دیوار دریایی با استقرار موجشکن مستغرق در جلوی دیوار
مقایسه میان مقاومت چسبندگی میلگرد های آجدار فولادی وgfrp در جهت بکارگیری مصالح نوین درساخت سازه های ساحلی
تجربیاتی در طراحی و اجرای اسکله های شمع و عرشه با قطعات پیشساخته
مشکلات پهلوگیری شناورهای از نوع بارج و ارائه راهکار برای اصلاح سیستم ضربه گیر آنها
شناسایی، بررسی و تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی معادن سنگ حاشیه سواحل جنوبی ایران جهت احداث موجشکن
ارزیابی پایداری شیب داخلی موجشکنتحت تاثیر روگذری، بر اساس مدلسازیفیزیکیو مقایسه با روابط تجربی مطالعه موردی: موجشکنهای طرح توسعه بندر انزلی
مروری بر روشهای طراحیو ساخت جزیرههای مصنوعیو تمهیدات لازم جهت کاهش پتانسیل روانگرایی و نشست
تخمین ضریب اندرکنش در شمع های اسکله ها به کمکآنالیز بازگشتی
تدقیق ضریب تصحیح معادله پیش بینی زمان ترک خوردن پوشش بتن مسلح تحت اثر خوردگی میلگرد
بررسی اثر کربناسیون در تغییر مشخصات فیزیکی بتنهای حاوی دوده سیلیس
بررسی روند تولید شمعهای سانتریفوژ و مزایای کاربرد آن در احداث اسکله های شمع و عرشه
مقایسه عملکرد بتن های توانمند سه جزئی و دوجزئی جهت ساخت سازه های بندری در شرایط محیطی خلیج فارس
تاثیر شوری های مختلف بر رفتار جذب آب در چند سازه آردچوب – پلی پروپیلن بازیافتی
ارائه الگوی بهینه طراحی دیوار حائل مسلح شده با ژئوسنتتیک تحت اثر بار زلزله
پیشنهاد طرح بهینه در دیوار حائل مسلح شده با ژئوگرید با در نظر گرفتن نتایج تحلیلی استاتیکی و دینامیکی
تاثیر تیمار روغن گرمایی بر ویژگیهای مکانیکی چوبهای راش و نراد
امکانسنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه جزر و مد در سواحل جنوبی ایران (مطالعه موردی بندر ماهشهر)
بررسی و تحلیل انرژی حاصل از امواج دریا و کاربرد آن در سواحل چابهار
بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجات آزادی انتقالی خطوط لوله زیر دریایی بر فرآیند آبشستگی تحت اثرجریان ماندگار
آنالیز اندرکنش امواج و جریان با رایزرسکوی دریایی به روش مودال
تاثیر صفحاتHEAVE بر روی رفتار هیدرودینامیکی سکوی نیمهشناور امیرکبیر
بررسی مقایسه ای سکوهای ثابت فلزی با شمع های پیرامونی در برابر شمع های پایه ای
مدلسازی اندرکنشامواج تنها با پایه سکوی ثابت با استفاده روش هیدرودینامیک ذرات هموار
مدلسازی عددی آبشستگی پیرامون گروه سهتایی از شمعهای استوانهای تحت اثر جریانهای دریایی
تأثیر توزیع دقیق و تقریبی طیف میانگین شرطی در برآورد پاسخ احتمالاتی سازهها مطالعه موردی سکوی(SPD 2)
بررسی اثر کنترلر نیمه فعالMRدر کاهش پاسخ لرزه ای جکت سیری تحت زلزله کوبه
شناسایی سیستم سکوهای دریایی و معرفی روش جدید برای بررسی امکان تشخیصآسیب با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده در خلیج فارس
شبیه سازی عددی بررسی اثر سرعت جریان و زبری لوله بر جریان پایدار اطراف خط لوله واقع بر بستر صلب
بررسی تاثیر نیروهای هیدرودینامیکی بر پایداری خطوط لوله بستر دریا در منطقه عسلویه
کاوشهای ژئوتکنیکی کمهزینه و سریع بکارگیری شده در پروژه بنادر چندمنظوره مطالعات موردی: پروژههای بوطاهری، حشم و بوالخیر
بررسی مقایسه ای رفتار برشی ماسه کربناته و سیلیکاته با استفاده از آزمایش سه محوری
شبیهسازی و صحتسنجی ریزش نفت در خلیج فارس با رجوع به حادثه خروج نفت از حوزههای نفتی کویت
تبادل دیتا از طریق باندHF
سنجش اثربخشی حرا کاری پهنه گلی بندر امام خمینی (ره) با هدف بهسازی فضای منطقه کرانه ای
ارزیابی زیست محیطی احداث پایه های پل خلیج فارس در جنوب کشور
ارائه مقررات زیستمحیطی در حین اجرا، بهرهبرداری و پایش مارینا در سواحل جنوبی کشور
انبار داده های دریایی و بهره برداری از آن در شبکه عصبی مدیریت دریایی
مدل سازیعددی ۲ - بعدیانتقال و پخش آلودگی با روش تفاضلات محدودبصورت صریحExplicitدر محیط دریا
مدلسازی عددی ۱- بعدی جریان و آلودگی در کانال با روش تفاضلات محدود و با مدل Uncoupled
نقش و جایگاه بازرسی کشتی ها در تامین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی
عوامل موثر در ارتقاء ایمنی دریانوردی در شناورهای غیر کنوانسیونی
بررسی پدیده کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان با نرم افزار یک بعدیPROBE 1
بررسی غلظت فلزات سنگین(نیکل و وانادیوم) درآب و رسوبات سطحی زون ساحلی جزیره لاواندر خلیج فارس
کاربرد ارزیابی سیستماتیک ایمنیFSAدر مدیریت ایمنی و حفاظت دریایی
بررسی اثرات زیست محیطی احداث و لایروبی آبراههها به منظور احیاء تالاب انزلی
بررسی اثر آلودگی فلزات سنگین ناشی از فعالیتهای نفتی درخلیج فارس بر روی رسوبات کربناته بستر دریا
بهبود عملکرد دستگاه ارسال کننده موقعیت اضطراری رادیویی در دریا
درآمدی برمخاطرات طبیعیمناطق ساحلی و نقش آنها درتوسعه پایدارسواحل (با تاکیدبرسواحل ایران)
اکوسیستم دریای خزر و عوامل تخریب کننده آن
بررسی آلودگی در سواحل قشم و اثرات زیستمحیطی کارخانه آهن اسفنجی
کاربرد روش دلفی(Delphi)در انتخاب عوامل موثر در مکانیابی زیست محیطی اسکله نفتی (مطالعه موردی: بندر بوشهر
تشخیصترکهای خستگی در اعضا و اتصالات سازهی سکوی دریایی پایه ثابتبا استفاده از امواج سطحی فراصوت (LambWave)
طبقه بندی پیمانکاران مجتمع بندری امام خمینی براساس آنالیز درجه آسیب پذیری
کاربرد سیستم خبره مرکب جهت بازرسی و سلامت سنجی بدنه شناور بر مبنای تشخیصسیگنال صوتی - الکترومغنا طیسی
نقش داده های هیدروگرافی در کنوانسیون حقوق دریاها
سنجش و تحلیل آلایندههای هوا در بندر امام خمینی (ره)
سنجش و تحلیل آلایندههای هوا در بندر شهید رجایی
تاثیر تخلیه پساب دستگاه های آب شیرین کن جزیره کیش بر ماکرو بنتوزهای محدوده تحت اثر پساب
بررسی میزان و نحوه پراکنش عناصر سرب، روی و کروم در اسکلههای شهیدبهشتی و شهیدکلانتری چابهارواقع در جنوب شرق ایران
مطالعه غلظت بنزوb فلورانتن ، بنزوk فلورانتن بنزو a آنتراسن و بنزو a پایرن دررسوبات شمال خلیج فارس بوشهر
شبیهسازی عددی تاثیر جریانات زیر سطحی بر نحوه گسترش پدیده کشند قرمز در خلیج فارس
مدلسازی پخش آلودگی ناشی از پساب کارخانجات آبشیرین کن در دریا
پایش آلاینده های ناشی ازتخلیه پسابهای خروجی صنایع مستقر در منطقه عسلویه (مجتمع های گازی وپتروشیمی) در آب و رسوبات ساحلی و اثرات آنها روی موجودات پلانکتونی در منطقه عسلویه استان بوشهر
استفاده از طرح نمونه برداری نامتقارن در بررسی الگوی تغییرات مکانی فلزات سنگین در رسوبات دریای پروژه موج شکنهای جنوب
شبیه سازی ریاضی الگوی جریان های جزر و مدی و پخش و انتشار آلودگی نفتی در خلیج بوشهر
انتقال مرجانهای واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
بررسی صفات زیستی و عوامل تهدید کننده لاک پشت های دریایی منقار عقابی(Hawksbill Turtle) در جزیره کیش
بررسیارتباط ژنتیکیلاک پشت هایمنقار عقابیخلیجفارس (جزیره قشم) با لاک پشت هایمنقار عقابیسایر نقاط دنیا
استفاده از کشتیهای مغروق به عنوان زیستگاه های مصنوعی؛ فرصت یا چالش
هیدروکربن های آروماتیک حلقویPAHs)در رسوبات سطحی ناحیه جزرومدی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی
مدلسازی عددی امواج ناشی از باد در تنگه هرمز با استفاده از مدلWAVEWATCH-III
SIMULATION OF SPILLINGBREAKINGWAVES
USING A TWO-EQUATION TURBULENCE MODEL TO STUDY IRREGULAR WAVE BOTTOM BOUNDARY LAYERS
EL NIÑO AND LA NIÑA EFFECTS ON WEATHER CHANGES IN SOUTHEASTERN RAN (CASE STUDY: CHABAHAR)
INVESTIGATION AND COMPARISON OF PERSIAN GULF CURRENTS BY FIELD AND SATELLITE DATA
THREE DIMENSIONAL HYDRODYNAMICMODELING OF THE CASPIAN SEA
SIMULATION OF WAVE CHARACTERISTICS IN CASPIAN SEA USING SWAN
STABILITYOFCOASTALDEFENCESDURINGTHE2011TOHOKU TSUNAMI INJAPAN
THE EFFECT OF CASPIAN SEA WATER LEVEL CHANGES ON NOWSHAHR HARBOR SEDIMENTATION
FORECASTING SCOUR DEPTH OF STANDING WAVES VERTICAL BREAKWATERS USING SVMS
ASPHALTENE PRECIPITATION DUE TO PRESSURE DEPLETION IN UNDERSEA PIPELINES
SIMULATION OFWAVE BREAKINGBY SPHMETHOD COUPLEDWITH LES TURBULENCEMODELING
WAVE-INDUCED FLUIDIZATION OF COHESIVE SEDIMENT BEDS
NUMERICAL INVESTIGATION OF EFFECTIVE HARBOR GEOMETRY PARAMETERS ON SEDIMENTATION INSIDE SQUARE HARBORS
SEDIMENT WITH BIOFILM: AN EXPERIMENTAL STUDY ON EROSION AND DEPOSITION
SEDIMENT CONSTITUENT ANALYSIS; APPLICATION OF A NEW ‘TOOLBOX’ FOR THE STUDY OF IRANIAN COASTLINES
DETERMINATION OF THE MOST EFFECTIVE PARAMETERS ON SCOUR DEPTH AT SEAWALLS USING GENETIC PROGRAMMING (GP)
INVESTIGATION ON RESISTANCE OF A BULK CARRIER VESSEL USING CFD METHOD BY VOF MODEL
STUDY OF DESIGN WATER LEVEL ELEVATIONS IN HOTSPOTS OF HORMOZGAN COASTLINE
CORRELATING IRANIAN BUOY AND OCEANOR BUOY WITH ANALYTICAL COMPARISON
COMBINATION OF LARGE-SCALE AND LOCAL SHORELINE CHANGE STUDIES FOR HORMOZGAN COASTLINE AND QUSHM ISLAND AT THE NORTHERN PERSIAN GULF
EVALUATION OF PHYSICAL SENSITIVITY OF MAZANDARAN COASTLINE BASED ON ESI
3D NUMERICAL SIMULATION OF INTERACTION OF FULLY NONLINEAR WATER WAVES WITH FINITE FLOATING ELASTIC PLATE
EFFECT OF SEA LEVEL RISE ON SALTWATER INTRUSION IN AN UNCONFINED COASTAL AQUIFER
REVIEW OFMARKET STRUCTURE FOR INVESTMENT ACTIVITIES IN CONTAINER AND OIL TERMINALS BY USING HERFINDAHL INDEX (CASE STUDY RAJAEE PORT COMPLEX
A HYDROGRAPHIC APPROACH TO SAFETY OF NAVIGATION
DEVELOPMENT 3D MODEL OF ADAPTATION OF COASTAL ZONE OF AZERBAIJAN AT THE VARIOUS LEVELS OF CASPIAN SEA
STANDARD CLASSIFICATION OF COASTAL ECOLOGICAL MAZANDARAN PROVINCE (RANGE NOWSHAR-BABOLSAR) CLASSIFICATION BASED ON ECOLOGICAL STANDARDS IN THE SOUTHERN CASPIAN SEA COASTAL-MARINE AREAS (CMECS), USING (GIS)
IDENTIFICATION, CLASSIFICATION AND CODING OF BIOTOPE SOUTHERN STRIP OF THE CASPIAN SEA COAST-MAZANDARAN PROVINCE (REGION NOWSHAHR-BABOLSAR), BASED ON COASTAL-MARINE ECOLOGICAL CLASSIFICATION STANDARD (CMECS), USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS)
MODEL FOR PROCUREMENT OF PORT’S MODERN EQUIPMENT
BERTH ALLOCATION IN CONTAINER PORTS: A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) BASED APPROACH
PRESENT SITUATION OF COASTAL STRUCTURES IN HORMOZGAN PROVINCE, IRAN
REHABILITATION OF EXISTING SEAWALL IN FUJAIRAH TO WITHSTAND CYLONE CONDITIONS
INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN SEA WATER AND CRUDE OIL IN OPEN ENDED STORAGE TANKS USING BOUNDARYELEMENT METHOD
USING MICRO PILES FOR LIQUEFACTION MITIGATION IN LOW COMPACTED SANDY SOILS FOR ONSHORE STRUCTURES , CASESTUDY: KOOHESTAK FISHERY HARBOR
SOIL IMPROVEMENT OF RECLAIMED LAND AND WEAK FOUNDATIONS BY VIBROFLOTATION
EFFECT OF THE CONCRETE STRENGTH ON THE CONCRETESTEEL BOND IN CONCRETE FILLED STEEL TUBES
ENHANCED MONTE CARLO JOINT PROBABILITY ANALYSIS OF TIDE, STORM SURGE AND WAVE HEIGHT IN CHABAHAR
INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER
NUMERICAL ANALYSIS OF THE STABILITY OF BREAKWATER ARMOR UNITS DUE TO SEA WAVE ATTACKS
HYDRAULIC AND NUMERICAL MODELING OF THE PERFORMANCE OF -TYPE FLOATING BREAKWATERS
NUMERICAL MODELING OF MATERIAL DUMPING DURING BREAK WATER CONSTRUCTION USING SPH
INVESTIGATING FIXED FLOATING BREAKWATER RESPONSE TO WAVES ACTION USING A SIMPLIFIED ANALYTICAL MODEL
STABILITY ANALYSIS OF CONCRETE SEAWALLS AGAINST EARTHQUAKE FORCES
ISPH NUMERICAL MODELING OF NONLINEAR WAVE RUN-UP ON STEEP SLOPES
THE EFFECT OF CEMENT CONTENT ON CONCRETE PERFORMANCE IN CORROSIVE ENVIRONMENTS
INVESTIGATION OF FLEXURAL – TORSION INSTABILITY OF PILES BY MODIFIED NEWMARK METHOD
INVESTIGATION OF ELASTIC SHORT – TERM STABILITY OF RINFORCED AND COMPOSIT CONCRETE PILES BY MODIFIED NEWMARK METHOD
A COMPARISON BETWEEN THE BOND STRENGTH OF RIBBED STEEL BARS AND GFRP BARS IN THE APPLICATION OF NEW MATERIALS IN THE CONSTRUCTION OF COASTAL STRUCTURES
DESIGN OPTIMIZATION OF THE PROTECTION RUBBLE MOUND SEAWALL OF SHAHID BEHESHTI PORT BY PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS
SEABEES AROUND THE WORLD
FEASIBILITY OF OFFSHORE WIND TURBINE INSTALLATION IN PERSIAN GULF
EXPERIMENTAL STUDY ON VIV DYNAMICS OF A FLEXIBLE CYLINDER IN UNIFORM CROSS-FLOW
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF GEOMETRIC SCFS IN INTERNALLY RING-STIFFENED TUBULAR KT-JOINTS OF OFFSHORE STRUCTURES
LIMITATION BETWEEN LINEAR AND NONLINEAR MODELS FORSURGE MOTION OF TLP
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN SURFACE SHALLOW WATER WAVES AND FLOATING PLATES
WATER LEVEL VARIATION DUE TO GLOBAL WARMING AND THE EVALUATION OF OFFSHORE JACKET STRUCTURE’S ELEMENTALBEHAVIOR
SUBSEA FREE SPAN PIPELINE DAMAGE DETECTION BASED ON WAVELET TRANSFORM UNDER ENVIRONMENTAL LOAD
EFFECT OF CORROSION ON LOAD CARRYING CAPACITY AND BUCKLING BEHAVIOR OF LOCALLY CORRODED OFFSHORE TUBULAR MEMBERS
EXPERIMENTAL STUDY OF WIV OF UNIFORM CYLINDERS IN TANDEM ARRANGEMENT
NUMERICAL MODELING OF WAVE- FLOATING BODY INTERACTION USING FICTITIOUS DOMAIN METHOD
MODELING AND NUMERICAL INVESTIGATION OF STEEL TUBES RETROFITTED WITH FRP LAMINATES
NUMERICAL MODELING OF SCOURING AROUND THE TRIO OF CYLINDRICAL PILES UNDER THE SEA CURRENTS
DESIGN OF ROBOT FISH BY USING RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF LIVE FISH FOR INSPECTION AND MAINTENANCE OFPIPELINES ON THE SEABED
THE IMPROVEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES FOR SOFT CLAYEY SOILS BY ELECTROKINETIC GEOSYNTHETIC (EKG) IN PERSIAN GULF WATER CONDITION
PIPELINE UPHEAVAL BUCKLING IN CLAYEY BACKFILL USING NUMERICAL ANALYSIS
2DV NONLINEARK-Ε TURBULENCEMODELING OF STRATIFIED FLOWS
EFFECT OF CYCLIC STRESS RATIO ON THE PROCESS OF APPROACHING TO LIQUEFACTION IN ANZALI SHORE SAND
APPLIED MODELING OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC FOR ECO-LAB CONCENTRATION CHANGES WITH SEDIMENT TRANSPORT(CASE STUDY SHADEGAN LAKE
STRUCTURAL SURVEY OF GOMISHAN INTERNATIONAL LAGOON USING COASTAL AND MARINE ECOLOGICAL CLASSIFICATION STANDARD
SHIP'S VETTINGAND IT'S EFFECTON SAFETY OF SEA TRANSPORTATION
FAMILIARITYWITHMARINE NAVIGATION AND PILOTING SYSTEM AND ASSESSMENT OF ITSMAIN COMPONENTS INMARINE OPERATIONS
THE NEED FOR REVISING METHODS FOR INVESTIGATION OF MARITIME CASUALTIES’ STATISTICS IN ORDER TO DEVELOP A MARINE POLICY
AN INVESTIGATION ON POLLUTION IN COASTAL AREA OF QESHM ISLAND AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF HBI
THE ROLE OF SATELLITE COMMUNICATIONS ON MARINE SAFETY
STUDY OF BARNACLES BIOLOGY AND INVESTIGATION OF NOVEL MARINE ANTIFOULING COATING
AN OVERVIEWAND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF USING GEOTUBES IN DIKE CONSTRUCTION
MODELING NONLINEAR WATER WAVES IN A NUMERICAL WAVE TANK USING LOCALIZED RBF-DQ METHOD
INTEGRATED NUMERICAL MODELING OF OIL SPILLS, SEDIMENTATION ANDTRANSPORT OF OIL IN SEDIMENT LADEN IN MARINE WATERS
RELOCATION OF CORALS LOCATED IN LIMIT OF DEVELOPMENT PLAN OF SHAHID BEHESHTI PORT
PHYLOGENETIC OF HAWKSBILL TURTLE IN PERSIAN GULF (QUESHM ISLAND) WITH HAWKSBILL TURTLE INTHE WORLD
THE INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ASPECT AND THREAT FACTORS HAWKSBILL TURTLE IN KISH ISLAND
STUDY ON TSUNAMI FLOOD OCCURRENCE DUE TO MAKRAN SUBDUCTION ZONE (CASE STUDY BERIS
INVESTIGATION AND FEASIBILITY STUDY OF EXTRACTING WAVE POWER IN NORTHERN AND SOUTHERN SEA WATERS OF IRAN
 

    نظرات