میانگین قیمت زمین ۳۰درصد افزایش یافته است

میانگین قیمت زمین ۳۰درصد افزایش یافته است

http://www.bananews.irمیانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور در نیمه نخست امسال چهار میلیون و ۵۷۴ هزار ریال بوده که نسبت به دوره پیش از آن ۱۵٫۴درصد و دوره مشابه سال قبل ۳۰درصد، رشد داشته است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از چکیده نتایج طرح جمع آوری قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه سال نخست سال ۹۱ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته ، در میان استان های کشور بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده ۱۳میلیون و ۹۷هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۶۴۸ هزار ریال در استان بوشهر بوده است.

بر اساس این گزارش، همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۳۹ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۱۰۹ میلیون و ۹۸۳ هزار ریال بوده است.

**متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

میانگین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کشور در نیمه نخست امسال ۵۲ هزار و ۸۳۹ ریال بوده است.

 

این گزارش ادامه می دهد، قیمت یاد شده نسبت به دوره قبل از آن ۱۶٫۸درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲٫۵درصد افزایش داشته است.

همچنین در میان استانهای کشور در دوره مذکور ، بیشترین میانگین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیر بنای مسکونی معامله شده ۱۲۹هزار و ۵۳۶ ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۲هزار و ۸۷۱ ریال در استان خراسان جنوبی بوده است.

کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیر بنای مسکونی این دوره مربوط به استان خراسان جنوبی با یکهزار و ۶۵۷ ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با ۶۰۶هزار و ۸۹۷ ریال بوده است.

    نظرات