ریز دخل و خرج ۹ ماهه دولت/ تخصیص اعتبارات عمرانی فقط ۱۶ درصد

ریز دخل و خرج ۹ ماهه دولت/ تخصیص اعتبارات عمرانی فقط ۱۶ درصد

http://www.bananews.irبراساس تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور، میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای در نه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای ۵۳ درصد، هزینه‌ها ۶۲ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) ۱۶ درصد، تملک دارایی‌های مالی ۲ درصد، مصارف عمومی دولت ۴۸ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۶ درصد و منابع عمومی دولت ۴۷ درصد بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج دولت نشان می‌دهد که درآمدهای بودجه‌ای در نه ماهه اول امسال به بیش از ۳۴ هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای ۵۳ درصد محقق شده است. در همین حال، این میزان درآمد در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰٫۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

در نه ماهه اول امسال هزینه‌های بودجه‌ای با ۶۲ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای و افزایش ۲۰٫۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال گزارش شده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، میزان تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در این مدت نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای ۴۴ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی ۳۶ درصد بوده است، ضمن اینکه منابع عمومی دولت در نه ماهه اول امسال به بیش از ۶۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای ۴۷ درصد محقق شده است. با این حال، رقم منابع عمومی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵٫۶ درصد افزایش نشان می‌شود.

در نه ماهه اول امسال، بیش از ۶ هزار و ۱۸۹ میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) پرداخت شده است که نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای تنها ۱۶ درصد تحقق نشان می‌دهد.

در همین حال، میزان تحقق تملک دارایی‌های مالی در این مدت فقط ۲ درصد معادل ۸۳۵ میلیارد ریال گزارش شده است. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد در مجموع مصارف عمومی دولت در نه ماهه اول امسال به بیش از ۶۹ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال بالغ شده است که از تحقق ۴۸ درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه‌‌ای حکایت دارد.

با بررسی عملکرد طبق تفریق بودجه مشخص می‌شود که میزان تحقق درآمدها در سال ۹۰ نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای ۸۹ درصد، هزینه‌ها ۹۲ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) ۸۰ درصد، تملک دارایی‌های مالی ۲ درصد، مصارف عمومی دولت ۷۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۶ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۸ درصد و منابع عمومی دولت ۷۶ درصد بوده است.

جدول خلاصه بودجه کل کشور در سنوات ۹۰ تا ۹۲ و عملکرد نه ماهه اول امسال به شرح ذیل است.

    نظرات