نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی برگزار می شود

نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی برگزار می شود

http://www.bananews.ir/نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی، ۳۱ اردیبهشت لغایت اول خرداد ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در حال حاضر، بروز مسائل و مشکلات متأثر از آب و هوا در سطح ملی و منطقه ای از یک سو و پویایی روزافزون دانش آب و هواشناسی از سوی دیگر، ایجاد فضایی برای هم اندیشی را ایجاب می کند.

هدف از برگزاری نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، ایجاد فضایی برای گردهمایی و هم اندیشی مختصصان حرفه ای و علاقمندان به موضوعات آب و هواشناسی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی می باشد. ایجاد پل ارتباطی مناسب میان دانش آب و هواشناسی و سایر دانش ها در حل بسیاری از معضلات محیطی بسیار کارساز خواهد بود.

محورهای همایش:
• تئوری و فلسفه آب و هواشناسی – طرح تئوری های بنیادی در حوزه آب و هواشناسی
• آب و هواشناسی همدید و دینامیک(خاورمیانه و ایران)
• آب و هوا شناسی آماری- مدل سازی و شبیه سازی آب و هوا
• سنجش از دور- آب و هوا شناسی ماهواره ای
• آب و هوا شناسی کاربردی
• مخاطرات جوی و پدیده های حدّی آب و هوا
• آب و هوا و جامعه- آب و هوا شناسی زیستی، آب و هوا شناسی سلامت
• آب و هوا شناسی کشاورزی
• هیدرو آب و هوا
• آب و هوا شناسی دیرینه
• آب و هوا شناسی شهری
• تغییرات و وردایی های آب و هوایی-پیش بینی آب و هوا
• داده ها و تکنیک های آب و هوا
• آب و هوا شناسی و گردشگری
• آب و هواشناسی و معماری

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایند.

    نظرات