۴۴ رویداد در بازار مسکن ۹۱

۴۴ رویداد در بازار مسکن ۹۱

http://www.bananews.ir/بنانیوز- در سالی که گذشت ۴۴ رویداد مهم خبری، سرنوشت بازار مسکن را رقم زد.

عنوان مهم‌ترین رویداد در این سال را «قیمت مسکن در محدوده غیرمجاز» تشکیل می‌دهد که ۱۲ دی‌ماه امسال منتشر شد.این خبر از یک سو نتیجه برنامه‌های در حال اجرا در بازار مسکن را نشان داد و از سوی دیگر زنگ خطری بود به مسوولان و متقاضیان خرید بابت قرار گرفتن در یک شرایط غیرطبیعی.سال ۹۱ با شروع طرح ساخت مسکن ویژه آغاز شد و در عین حال با سه وعده از سوی وزیر راه‌وشهرسازی برای کنترل بازار مسکن تهران ادامه پیدا کرد. در اواسط نیمه اول سال نیز اجاره‌بها صعود کرد و همزمان تعزیرات برای مهار اجاره‌بها به اجرا درآمد.در طول سال نیز تعداد خانه‌های خالی در تهران زیاد شد و همزمان از دولت خبر رسید که امکان مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی وجود ندارد. در نیمه دوم نیز پیش‌خرید رونق گرفت و در نهایت خبر رسید وام خرید مسکن برای سال ۹۲ قرار شده افزایش پیدا کند.

 

تقویم خبری بازار مسکن سال۹۱ :
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این تقویم حاوی حداقل ۱۵۰۰ خبر و گزارش و تحلیل است که در بین آنها، ۴۴ رویداد مهم خبری، سرنوشت بازار مسکن را رقم زد.صفت «مهم‌ترین خبر بازار مسکن» در سال۹۱ را می‌توان به آنچه در روز ۱۲ دی‌ماه امسال منتشر شد، الصاق کرد.«قیمت مسکن در محدوده غیرمجاز» عنوان این گزارش خبری است که «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرد و از فزونی رشد قیمت مسکن از نرخ تورم در تهران خبر داد.این خبر از یک‌سو فرجام امیدهای دولتمردان به برنامه‌های در حال اجرا در بازار مسکن را نشان داد و از سوی دیگر، زنگ‌خطری بود به مسوولان و متقاضیان خرید بابت اینکه بازار مسکن در شرایط غیرطبیعی قرار گرفته است.در سالی که امروز تقویم خبری آن به پایان می‌رسد، گذشته از رشد ناموزون قیمت مسکن، رویدادهای مهم دیگری نیز به ثبت رسیده است. از جمله افزایش شدید «خانه‌های‌خالی» به عنوان یک پدیده شاخص در امر احتکار که متاسفانه دولت به رغم اشراف بر موقعیت و آمار لحظه‌ای خانه‌های خالی راهی برای مقابله با آن نیافته است، اقدامات عملیاتی برای انتقال پایتخت اداری از تهران به نقطه‌ای در جنوب‌شرق تهران، شروع به ساخت مسکن‌ویژه، کندی در بهره‌برداری از مسکن‌مهر مخصوص تهرانی‌ها، شروع به اجرای طرح تفصیلی جدید تهران، تلاش شدید دولت برای تجزیه منطقه‌ای تهران، شروع به ساخت اولین باغ‌شهر در کشور، رونق پیش‌خرید مسکن، تسهیل صدور سند برای املاک فاقد سند و در نهایت تصمیم مدیران بانکی کشور به افزایش وام خرید مسکن.۴۴ رویداد مهم خبری بازار مسکن سال۹۱ و حواشی آنها را در زیر بخوانید:

 

    نظرات