خبری خوش برای طلبکاران شهرداری

خبری خوش برای طلبکاران شهرداری

http://www.bananews.ir/رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیمانکارانی که تا پایان سال ۹۰ از شهرداری تهران مطالباتی دارند مدارک خود را برای بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان پانصد و سی و هفتمین جلسه شورا که آخرین جلسه در سال ۹۱ بود با اشاره به تعهداتی که شهرداری تهران در خصوص پرداخت بدهی پیمان کاران طرف قراردادش به شورا داده است گفت: اعضای شورای شهر تهران طی دوره های دوم و سوم بارها از شهرداری خواسته بودند مطالبات پیمان کارانش را پرداخت کند ولی این مهم سالها به تعویق افتاده بود که ، براساس توافقاتی با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران قرار است مطالبات پیمانکارانی که تا پایان سال ۹۰ از شهردار ی هیچ گونه وصولی نداشته اند، پرداخت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: بر همین اساس کلیه پیمانکارانی که تا پایان سال ۹۰ از شهرداری تهران طلب داشته اند می توانند مدارک و مستندات خود را به صورت کتبی به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند تا درخصوص چگونگی پرداخت این مطالبات تصمیم گیری شود.

    نظرات