رشد قابل توجه صدور پروانه ساختمانی بعد از اجرای طرح تفصیلی در تهران

رشد قابل توجه صدور پروانه ساختمانی بعد از اجرای طرح تفصیلی در تهران

http://www.bananews.ir/مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران گفت : اجرای طرح تفصیلی رشد قابل توجه صدور پروانه های ساخت و ساز را به دنبال داشته است و پروانه هایی که صادر شده فقط برای ساختمان های مسکونی نبوده و تنوع زیادی د راین قسمت وجود داشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید پاکساز گفت : با اجرای طرح تفصیلی در سال گذشته پروانه های صادره در مناطق مختلف رشد قابل توجهی داشته است و رشد معناداری را در این بخش شاهد بودیم .

وی با اشاره به تنوع در پروانه های صادره افزود : در این بخش ، ساخت و ساز در زمینه خدمات شهری هفت گانه قابل توجه بود و این بدان معناست که پروانه هایی که صادر شده فقط برای ساختمان ها ی مسکونی نبوده است و تنوع زیادی د راین قسمت وجود داشته است .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با اشاره به استقبال شهروندان از اجرای طرح تفصیلی تصریح کرد : این تفاوت در حالی است که در سال های گذشته ، بیشتر پروانه هایی که صادر می شد مربوط به پروانه های مسکونی بود ، اما با اجرای طرح تفصیلی ، پروانه های ساخت و ساز در زمینه خدمات مختلف شهری ، فراشهری ، شهری ، ناحیه ای و منطقه ای بوده است .

پاکساز بیان کرد : مجتمع ایستگاهی تهرانپارس از جمله پروانه هایی است که در زمینه ارائه خدمات ، پروانه ساخت آن صادر شد و بعد از ساخت خدمات قابل توجهی را ارائه خواهد داد .

به گفته وی، پروانه هایی که بعد از اجرای طرح تفصیلی در زمینه خدمات مختلف شهری صادر شد ، می تواند در شمال ، شرق ، غرب و جنوب تهران به خدمات رسانی بپردازد .

    نظرات