ضوابط بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی اعلام شد

ضوابط بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی اعلام شد

http://www.bananews.ir/شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به استانداران سراسر کشور ضوابط و شاخص های بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی را اعلام کرد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از وزارت راه و شهرسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال گذشته خود به منظور هماهنگی مطالعات برنامه ریزی و طراحی بناها، فضاهای شهری و طرح های توسعه شهری با ویژگی های شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی و بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، «ضوابط و شاخصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی» را مورد بررسی قرار داد.

بنا بر این گزارش، در جلسه یاد شده ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ضوابط و شاخص های مربوطه، متن پیشنهادی کار گروه، با اصلاحاتی که اعضای شورایعالی مطرح کردند به تصویب رسید.

 

همچنین مفاد این مصوبه برای تمامی طراحان، دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای، تهیه، بررسی، تصویب، نظارت و اجرای معماری بناها و فضاهای شهری، طرح های شهرسازی و توسعه شهری، شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و سایر نهاد های ذیربط لازم الاجرا خواهد است.

همچنین رعایت مفاد این مصوبه حتی هنگام مرمت، احیا، بهسازی و نوسازی بناهای موجود نیز الزامی است.

هماهنگی با بستر طبیعی، رعایت اصل محرمیت، فراهم نمودن زمینه های بهبود ساختار شهر، حفاظت و صیانت از بناها و بافت های فرهنگی درکنار شناسایی و برنامه ریزی برای حذف عوامل مخل تحقق معماری و شهرسازی ارزشمند اسلامی از مهمترین شاخص های اعلام شده در این مصوبه هستند.

    نظرات