فرار بساز بفروشها از رعایت الزامات صرفه جویی انرژی درساختمانها

فرار بساز بفروشها از رعایت الزامات صرفه جویی انرژی درساختمانها

http://www.bananews.ir/رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران با اشاره به اینکه تمامی دستگاه های مرتبط ونیز انجمن های مردم نهاد در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی به دنبال راهکارهای کاهش مصرف انرژی درساختمانها هستند تاکید کرد: با توجه به اینکه بالاترین هدررفت انرژی در ساختمانهای ما صورت می گیرد بنابراین طبیعی است که نهادهای مختلف به صورت همزمان دراین زمینه تحقیقات و نیز فعالیت های متعددی داشته باشند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) آرش نجفی با اعلام این مطلب به صما گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ونیزورود شهرداری ها برای اجرای مقررات ملی ساختمان درنقاط مختلف کشور و همچنین با درنظرگرفتن اینکه شهرداری تهران نیز عملیاتی کردن قوانین ساختمان برای ساختمان های گروه (ج) را ابلاغ کرده است بنابراین رعایت مصرف انرژی درساختمانها قطعا بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت واین موضوع باحساسیت بیشتری دنبال می شود.

نجفی خاطرنشان ساخت: درحال حاضر با توجه به اینکه رعایت استانداردهای صرفه جویی انرژی درساختمانها هزینه براست ،براین اساس سازنده گان غیر متخصص اجرای این مهم را مطالبه نمی کنند و دغدغه اصلی این قشر رعایت مسایل ظاهری ساختمان است تا درهنگام فروش ساختمان مشکلی نداشته باشند این درحالی است سازنده هایی که با هدف استفاده شخصی اقدام به ساخت مسکن می کنند از بالاترین متقاضیان این حوزه هستند چرا که می دانند این هزینه درنهایت در صرفه جویی حاصل از مصرف انرژی درساختمانها سرشکن خواهد شد.

رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی تاکید کرد: به هرروی با توجه به جدی شدن رعایت ضوابط ساخت وساز و با توجه به الزام بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها و همچنین با درنظرگرفتن مطالعات و پژوهشهای مختلفی که ازسوی دستگاه های مختلف دنبال می شود،پیش بینی می شود موضوع صرفه جویی انرژی درساختمانها به مساله ای الزامی درساختمانها تبدیل شود والبته امیدواریم مسوولان برای تحقق این مهم، همکارهای لازم را با تشکلهای مردم نهاد داشته باشند چرا که دراین صورت ازدستاوردهای آنها برای تسریع در تحقق این موضوع می توانند استفاده کنند.

وی همچنین درباره روند کار تیم های تحقیقاتی درحوزه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها گفت: برخی از نهادها که از مشکلات تامین اعتبار برای انجام اقدامات مطالعاتی خود برخوردارنیستند قطعا خیلی سریع تر می توانند مطالعات خود دراین زمینه را انجام دهند این درحالی است که انجمن متبوع ما دراین زمینه با محدودیت مواجه است اما با توجه به پتانسیلی که دربین اعضای انجمن بهینه سازی مصرف انرژی وجوددارد قطعا حمایت دولت باعث خواهد شد که خروجی بسیار خوبی ازاین منظر ایجاد شود که نتیجه آن به نفع مردم ونیز مسوولان خواهد بود.

    نظرات