مصادره حدود ۴۰ هزار خانه در اسپانیا

مصادره حدود ۴۰ هزار خانه در اسپانیا

http://www.bananews.ir/بانک‌های اسپانیایی در مجموع ۳۹ هزار و ۱۶۷ واحد خانه را در سال ۲۰۱۲ مصادره کردند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) یافته‌های تحقیقات بانک مرکزی اسپانیا نشان داد که در ۸۳ درصد موارد، این خانه‌ها مسکونی بودند.

بر اساس این تحقیقات، بیش از نیمی از این خانه‌ها به صورت داوطلبانه از سوی خانواده‌ها برگردانده شدند. بانک‌ها در موارد دیگر با حکم دادگاه اقدام به مصادره خانه کردند که برخی از آنها با دخالت پلیس همراه بود.

این مصادره‌ها موجب شکل‌گیری جنبش مردمی در حمایت از قربانیان مصادره خانه در اسپانیا شد و ابتکارهایی به منظور جلوگیری از روند مصادره خانه‌ها به راه افتاد.

بر اساس گزارش خبرگزاری اسپانیایی افه، ۸۵ درصد از توافق‌های وام مسکن که به دستور دادگاه برای تخلیه خانه منتهی شد، در سال ۲۰۰۷ یا پیش‌تر از آن به امضا رسیده بود که پیش از فروپاشی حباب مسکن در اسپانیا بود.

برای نخستین بار است که بانک مرکزی اسپانیا در مورد شمار خانه‌های مصادره شده آماری منتشر می‌کند.

    نظرات