تغییر سیستم‌ نیروگاه‌های کشور برای کاهش مصرف آب

تغییر سیستم‌ نیروگاه‌های کشور برای کاهش مصرف آب

http://www.bananews.ir/سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد: براساس سیاست وزارت نیرو نیروگاه‌های حرارتی توسعه پیدا می کنند و سیستم های خنک کننده در این نیروگاه‌ها از آبی به هوایی تبدیل می‌شوند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیرضا دائمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نیروگاه‌های حرارتی می توانند با توجه به نوع سیستم خنک کننده از لحاظ آب بسیار پرمصرف باشند؛ استفاده از روش‌های غیر آبی می تواند مصرف آب را کاهش دهد، خنک کننده سیستم‌های هوایی نیز روشی غیر آبی است که مصرف بسیار پایینی دارد.

وی افزود: سیاست وزارت نیرو این است که سیستم‌های خنک کننده را از آبی به سیستم خنک کننده هوایی تبدیل کنند، این کار به ویژه در مناطق خشک کشور انجام می‌گیرد.

سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به تبدیل سیستم خنک کننده آبی به هوایی در نیروگاه‌های حرارتی در فلات مرکزی گفت: این اقدام برای نیروگاه‌هایی که در کنار دریاها هستند وجود ندارد چون در آن جا فراوانی آب داریم و می توانیم آب را با حرارت نیروگاه‌ها، شیرین و استفاده کنیم.

دائمی در پایان تاکید کرد: نیروگاه‌های جدید همگی براساس سیاست وزارت نیرو احداث می‌شوند و رعایت مسائل مذکور به طول کامل در نیروگاه‌های جدید صورت گیرد اما شرایط نیروگاه‌هایی که در دوران فراوانی آب در ۲۰ تا ۴۰ سال گذشته احداث شده‌اند را تغییر می دهیم.

به گزارش ایسنا، در نیروگاه‌های حرارتی از آب‌های زیرزمینی برای خنک کردن استفاده می‌کنند و میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی گاه چشمگیر است.

براین اساس وزارت نیرو با توجه به این که در حال حاضر چاره‌ای جز توسعه نیروگاه‌های حرارتی براساس گفته‌های وزیر نیرو وجود ندارد، در احداث نیروگاه‌های حرارتی جدید از تکنولوژی بهتر برای کاهش مصرف آب استفاده می کنند.

    نظرات