کاهش ۲۱ درصدی حجم آب سدهای تهران

کاهش ۲۱ درصدی حجم آب سدهای تهران

http://www.bananews.ir/حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۲۱ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون به ۷۶۲ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، ۲۱ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته ۹۶۳ میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

همچنین حجم آب ورودی به مخزن سدهای تامین کننده آب استان تهران در زمان کنونی ۸۲۴ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

میزان آب ورودی به مخزن پنج سد زیرپوشش شرکت از ابتدای سال آبی ۹۲ - ۹۱ تاکنون، به ۸۲۴ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته، یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۴۰ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

در زمان کنونی، حجم آب موجود در مخزن سدهای امیرکبیر ۱۶۷، لتیان ۷۰، لار ۹۵، طالقان ۲۸۹ و ماملو ۱۴۱ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

    نظرات