بهره برداری از ۵ نیروگاه خورشیدی در دانشگاهها

بهره برداری از ۵ نیروگاه خورشیدی در دانشگاهها

۵http://www.bananews.ir/ نیروگاه خورشیدی به منظور تامین انرژی برق به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور و معاون علمی رئیس جمهور در ۵ دانشگاه امروز به بهره برداری رسید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) صبح امروز در حاشیه جشنواره دستاوردهای ستاد فناوری انرژی های نو ۵ نیروگاه خورشیدی در ۵ دانشگاه کشور با حضور محمود احمدی نزاد رئیس جمهور و نسرین سلطانخواه معاون علمی ریاست جمهوری به بهره برداری رسید.

این نیروگاهها که قادر به تولید ۲۰ کیلووات برق هستند در دانشگاههای اراک، بیرجند، شاهد، مراغه و هرمزگان راه اندازی شدند.

سال گذشته در ۱۷ دانشگاه کشور نیز نیروگاه خورشیدی راه اندازی شد و برای ساخت نیروگاههای خورشیدی به هر دانشگاه ۲۰۰ میلیون تومان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص یافت و در مجموع برای ۱۷ نیروگاه ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شد.

این ۱۷ دانشگاه به ترتیب شامل اصفهان، صنعتی امیرکبیر، شهید باهنرکرمان، تهران، شهیدچمران اهواز، خلیج فارس بوشهر، رازی کرمانشاه، سمنان، سیستان و بلوچستان، صنعتی شریف، شیراز، قم، کاشان، یزد، صنعتی اصفهان، پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی بود.

    نظرات