شرکت توکا ریل، گزارش ۱۲ ماهه داد

شرکت توکا ریل، گزارش ۱۲ ماهه داد

http://www.bananews.ir/شرکت توکا ریل طی ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۱ با سرمایه ۶۵۳ میلیارد ریال مبلغ ۴۹۴ ریال سود کنار گذاشت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس اطلاعیه سازمان بورس، این رقم از افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال مالی ۹۰ برخوردار است. «توریل» از فروش و درآمد ارائه خدمات خود طی سال مالی قبل مبلغ دو هزار و ۶۷ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که نسبت به سال مالی ۹۰ معادل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    نظرات