۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی منتشر می‌شود

۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی منتشر می‌شود

http://www.bananews.ir/

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند برای اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن چاپ و به فروش برساند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس مصوبه مجلس دولت اجازه یافت تا وجوه حاصل از فروش ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کند.

منابع واریزی صرف طرح ‌تملک‌دارایی سرمایه‌ای نیمه‌ تمام می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش ‌دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

    نظرات