اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت

اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت ، ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲ در حوزه فنی مهندسی برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این کنفرانس با محورهای ابزارها و فنون مدیریت پـروژه، مبـاحث استــراتژیک پـــــروژه، سیستم های اطلاعات مدیریت پـروژه، توسعـــه سازمان های پــروژه محــور، فنــــــــاوری های نویــــن سـاخت، روش های اجـــــرایــــی ســاخت، اصول و مقـــــررات پیــــــمان و مهنــــــدســــــــی ارزش در مشهد - دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ می باشد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایند.

 

    نظرات