اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک، ۱۱ تا ۱۲ آذرماه ۱۳۹۲ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.irدانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات ارزشمند خود حداکثر تا ۱۵ تیر ماه با توجه به موضوعات و محورهای همایش اقدام نمایند.

محورهای این همایش در دو محور اصلی و ویژه ارائه گردیده است.

محورهای اصلی همایش:

انرژی و محیط زیست :

 • تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن

 • کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت

 • بازیافت انرژی

 • بهینه سازی انرژی و تاثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست

آب و فاضلاب:

 • تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی

 • تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

 • راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی

 • مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی

خاک و پسماند :

 • تاثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک

 • شناسایی و پایش آلاینده های خاک

 • حذف آلاینده های خاک با اسستفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی و ...

 • استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک

هوا و صوت :

 • پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار

 • شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی

 • شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

 • و... 

محورهای ویژه :

 • الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت

 • تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید

 • HSE در صنعت

 • پایش های زیست محیطی

 • فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات