مجوز دو شرکت هواپیمایی غیرفعال لغو شد

مجوز دو شرکت هواپیمایی غیرفعال لغو شد

http://www.bananews.ir/رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پروانه بهره‌برداری حمل و نقل مسافر و بار دو شرکت هواپیمایی غیر فعال بنیاد ( بن‌ایر) و پاریز لغو شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، حمیدرضا پهلوانی - معاون وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: به منظور جلوگیری از رقابت مضر بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی با در نظر گرفتن سوابق شرکت‌های هواپیمایی پروانه بهره‌برداری دو شرکت هواپیمایی لغو شد.

وی افزود: در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده ۶، ۱۷ و ۱۸ قانون هواپیمایی کشوری مبنی بر صدور پروانه بهره‌برداری هوایی، الغا یا توقیف موقت یا محدودکردن اختیارات، شورای عالی هواپیمایی کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از رقابت مضر بین متصدیان حمل و نقل هوایی و با در نظر گرفتن سوابق برخی شرکت‌ها از جمله فعالیت نداشتن طی سالیان متمادی در خصوص تعیین تکلیف شرکت هواپیمایی غیرفعال تصمیماتی اتخاذ کرد.

معاون وزیر راه گفت: در تیرماه جاری نیز در خصوص ۱۵ شرکت هواپیمایی غیرفعال تصمیماتی اتخاذ و پروانه بهره‌برداری حمل و نقل مسافر و با هشت شرکت هواپیمایی لغو شد.

    نظرات