نمایه سازی مقالات همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب در مرجع دانش (سیویلیکا)

نمایه سازی مقالات همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب در مرجع دانش (سیویلیکا)

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب ۸ تا ۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،دانشگاه شهیدباهنر کرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کنفرانس ۲۴۷عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۳۹۸ صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
 بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن سدهای برقابی با استفاده از برنامه ریزی خطی
 بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت اسدیه، خراسان جنوبی
 مکانیابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از منطق بولین (مطالعه موردی: محدوده آبخوان نهاوند)
 مطالعه عوامل موثر بر تلفات ظاهری آب درکنتورهای آب مشترکین شهر یاسوج
 کاهش آلایندگی آبهای زیرزمینی آلوده به کادمیوم در محیط متخلخل، با استفاده از نانو ذرات آهن ظرفیت صفر
 معرفی نرم افزار راهنمای بهره برداری ونگهداری از لجن فعال
 بررسی میزان سرب و نیکل خاک در اراضی تحت آبیاری با فاضلاب جنوب تهران
 مقایسه تاثیر دو منعقدکننده سولفات فرو وسولفات آلومینیم درکاهش نیترات از آب
 تاثیرپذیری آبهای در حال گذر از زمینهای آلوده به PAH
 خصوصیات خاک منطقه بدلند در مقایسه با منطقه مرجع به منظور مدیریت بهینه اراضی عرصه های آبخیز
 مقایسه گرادیان هیدرولیکی آزمایشگاهی آبهای زیرزمینی تحت بار آبی اولیه هنگام برداشت از چاه با برخی از روابط تجربی
 بهینه سازی طراحی همزمان جانمائی و ابعاد شبکه فاضلاب با معرفی الگوریتم ترکیبی جامعه مورچگان هوشمند
 تخصیص منابع آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ی ارومیه با استفاده از نظریه بازی های همکارانه و غیرهمکارانه
 نَقش سدهای زیرزمینی در تامبن و ذخیره آب در مناطق خشک (مطالعه موردی : استان کهگیلویه و بویراحمد)
 بررسی کیفیت آب زیرزمینی در دشت امامزاده جعفر گچساران
 بررسی کیفیت آب خروجی منبع آب شرب نهند شهرستان تبریز
 بررسی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال دشت عباس با مدلهای مختلف
 مقایسه اثر شکل لبه های دیواره تنگ کننده بر ضریب دبی سرریزهای استوانهای با فشردگی جانبی
 واسنجی و اعتبار یابی مدل HEC-HMS و آنالیز حساسیت آن در برآورد مشخصه های هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جاماش استان هرمزگان)
 حذف فلزات (سرب، کروم و کبالت) از محیط آبی بوسیله مخلوطی از جاذب های خاک اره وساقه درخت بنه
 بهینه سازی غیر خطی ضریب زبری مانینگ رودخانه ها توسط نرم افزار Hec-ras و الگوریتم ژنتیک
 ارزیابی کارایی مدل های رگرسیونی در پیش بینی دبی مازاد (مطالعه موردی: طالقان)
 طراحی بهینه شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم سیستم مورچه
 بررسی و تحلیل میزان آب مجازی محصولات استراتژیک خرما و پسته در استان کرمان
 بررسی ردپای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی در استان کرمان
 ارزیابی کیفی و هیدروشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت مرودشت-خرامه
 مدیریت تقاضا و مصرف آب
 روش نوینی برای راه اندازی بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال اراک
 بررسی تبادل آبهای سطحی و زیرزمینی توسط آنالیز عددی زون گیرش چاه
 استفاده از ArcET بعنوان یکی از ابزارهای ArcGIS در محاسبه تبخیر و تعرق گیاه- مطالعه موردی: بررسی دشت درودزن
 بررسی روشهای استفاده از فن آوری نانو در تصفیه آب و فاضلاب و تاثیر آن درحذف آلاینده های آب و پساب
 مقایسه فنی و اقتصادی روش های گندزدایی آب (مطالعه موردی - شهر صالح شهر)
 بهینه سازی شبکه توزیع آب بااستفاده از الگوریتم جامعه پرندگان مطالعه موردی شبکه آبرسانی فارغان استان هرمزگان
 بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی دشت کاشمر
 بررسی میزان تاثیر قیمت بر تقاضا ومصرف آب در استان مرکزی
 تاثیر لجن فاضلاب و بقایای یونجه بر واکنش، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم و کربن آلی دوخاک
 بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از روش کاهش سطح
 بررسی تاثیر ضریب زبری مانینگ در رفتار هیدرولیکی جریان (مطالعه موردی رودخانه زنوز)
 تحلیلی پیرامون فرآیندهای جذب و بیوجذب و کاربردهای آن در حذف ترکیبات فنلی
 بررسی کاهش آلایندههای فاضلاب تصفیه شده در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی
 تعیین مقادیر جزئی یون روی در نمونه های آب توسط میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بدونلیگاند و جذب اتمی شعله
 بررسی و مقایسه میزان حجم آب سطحی و زیرزمینی بکار گرفته شده در مصرف کل آب شهرستان تبریز
 ارزیابی عملکرد واقعی توزیع و تحویل آب در شبکه آبیاری دشت ورامین
 بررسی اثرکاربردفاضلاب تصفیه شده شهری وفسفربرعملکردو اجزای عملکرددرگیاه عدس رقم محلی درمنطقه یاسوج
 تحلیل آماری چندمتغیره کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان بر پایه ی همبستگی در مجموعهی داده ها
 روش های و مدل های بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب

 تاثیر مدل های اقتصاد آب بر مصرف بهینه آب
 بررسی راهکارهای حفاظت از منابع آب با تاکید قیمت آب
 بررسی پتانسیل آلودگی منابع آب زیرزمینی با بکارگیری مدل دراستیک (DRASTIC) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در آبخوان دشت هراز منطقه آمل استان مازندران
 بررسی آلودگی آب های زیرزمینی راههای شناسایی، مدیریت کاهش و رفع آن
 امکان استفاده از فاضلاب تصفیه شده جهت کشت پسته در طولانی مدت
 بررسی و تحلیل نوآوری های سیستم پخش سیلاب در استفاده بهینه از آبهای سطحی و سیلابها
 ارزیابی تغییرات زمانی کیفیت آب های زیرزمینی دشت فیروزآباد طی سال های ۸۳ تا ۹۰ و تعیین کیفیت این منابع برای مصرف شرب
 بررسی و مزیت شناسی لوله های فایبرگلاس با رویکرد کاربرد در انتقال آب و فاضلاب
 اثرات ناهماهنگی اقلیمی و هیدرولوژیکی در لزوم احداث شبکه های آبیاری و زهکشی برای کنترل آلودگی
 روش های آبیاری باغات انار و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیولوژیکی انار پس از برداشت
 مطالعه آب دریاچه ارومیه بوسیله فن آوری نانو و راهکارهای نوین
 شناسایی نقاط زیرزمینی با استفاده از تصویر ماهواره ای
 شناخت و کاربرد سیستم های آبیاری تحت فشار برای فصل تابستان
 تحلیل ایستابی دبی رودخانه ساریسو با داده های برداشتی از ایستگاه بازرگان
 پیش بینی انتقال رسوب در سیستم های فاضلاب با استفاده از شبکه عصبی
 مطالعات انتقال رسوب روی بستر ته نشین شده – مروری برکارهای گذشتگان
 انتقال رسوب در حد ته نشینی– مروری برکارهای انجام شده
 بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنی سد بوستان
 بهره برداری بهینه از سیستم سه مخزنی (مطالعه موردی: سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر از استان گلستان)

 بررسی کیفی پارامترهای آلاینده منابع آبی شهرعنبرآباد بمنظور ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی جهت حفظ کیفیت آب شرب در منطقه(مطالعه موردی: TDS، کلیفرم و کلیفرم مدفوعی)
 بررسی تغییرات کیفی آب های زیرزمینی دشت سیدان – فاروق برای مصارف کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی
 رتبه بندی اقدامات مدیریت مصرف آب شهری، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود
 ارزیابی و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهرمرودشت
 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات زراعی (مطالعه موردی شهرستان گتوند)
 ارزیابی فرایند هضم هوازی بر روی لجن مخلوط تصفیه خانه غرب اهواز- در مقیاس ناپیوسته
 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب در شهر تهرات با کمک GIS
 مدل ریاضی برآورد گرادیان هیدرولیکی از بدنه سد خاکی با استفاده از نرم افزار SEEP/W
 پیش بینی انواع سد و اهمیت آن در آبیاری اراضی کشاورزی
 استفاده بهینه از الکتروپمپ های شناور
 درک و تعریف خشکسالی (هوا و اقلیم شناسی)
 حذف مواد آلی و ذرات جامد معلق از پساب تولیدی واحد تولید سوخت مایع (دی متیل آمینو اتان آزید- DMAEZ) توسط فرآیند کوگولاسیون با کلریدآهن
 بهبود کیفیت رودخانه زهره براساس دبی های ورودی رودخانه خیرآباد با استفاده از نرم افزار Mikell
 مدلهاى برآورد فرسایش و تکنیک هاى سنجش از دور GIS در مطالعات فرسایش خاک و کشاورزی
 نرم افزار و معرفی چند نمونه آن برای مطالعه منابع آب
 کالیبراسیون ضریب دبی سازه آبگیر ورودی به کانال در شبکه های آبیاری بمنظور کنترل تلفات آب (مطالعه موردی کانال LC2 از شبکه قوریچای)
 برآوردحداکثرسیل محتمل حوضه آبریز آجی چای براساس حداکثربارش ۲۴ ساعته برآوردشده
 چالش ها، راهکارها، عملکردها، پیشنهادات مدیریت مصرف انرژی در سیستم آب و فاضلاب
 تحلیل هیدرولیکی شبکههای توزیع آب براساس الگوریتم فرا ابتکاری تبرید تدریجی و مقایسه ی آن با سایر روشهای مرسوم
 عوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستایی شهرستان اهواز(مطالعه موردی : تصفیه خانه شهید الماسی شیبان)
 تحلیل هیدرولیکی شبکه های انتقال آب روباز براساس الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک و مقایسه ی آن با روش حل همزمان
 بهره برداری اقتصادی از پساب تصفیه خانه های فاضلاب
 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی میزان عرضه و تقاضای آب حوضه پایین دست سد شهید رجایی ساری
 شناسایی لوله های مدفون آب شهری با بهره گیری از روش های غیر مخرب
 آلودگی آب با فلزات سنگین
 رابطهی روند خشکسالی با تغییر اقلیم در غرب دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای)
 ارزیابی آلودگی فاضلاب قبل و بعد از تصفیه در برخی از روستاهای اطراف زرند
 بررسی وتوانایی حذف زیستی کرم بوسیله باکتری. Bacillus SP
 اثر متغیرهای راهبری بر جمعیت میکروبی موجود در یک بیو راکتور هوازی-آنوکسیک با جریان رو به بالا در تصفیه فاضلاب صنعتی
 مقایسه عملکرد کلرزن های گازی و محلولی شبکه های آب و فاضلاب روستایی شهرستان زرند و شهرستان عنبراباد کرمان بر اساس شاخص شمارش باکتری های هتروتروف
 ارزیابی لرزهای شبکه فاضلاب و خرابیهای به وجود آمده در آن در زلزلههای گذشته
 ارزیابی حذف فلزات سنگین در فرآیند پالایش زیستی توسط دوکفه ای Anodonta cygnea
 تاثیر نسبت ظرافت برمولفه های جریان آشفته یکنواخت در کانال با بستر قلوه سنگی
 ارزش اقتصادی آب در باغات مرکبات شهرستان بابل با استفاده از برنامه ریزی آرمانی
 بررسی نقش گیاهان در تصفیه فاضلاب معادن
 بررسی آزمایشگاهی تأثیر صفحات مدفون مایل در میزان آبشستگی و پروفیل های بی بعد آبشستگی در پایین دست دریچه کشویی
 مدل شبیه سازی محاسبه تعرق با روش پویایی سیستم
 بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب
 مطالعه اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر خصوصیات خاک
 ارزیابی ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب با استفاده از نرم افزار AFT-Impulse
 طراحی و بررسی اقتصادی و فنی احداث نیروگاه بیوگاز سوز یک مگاواتی در تصفیه خانه فاضلاب شهری
 بهینه سازی انرژی در تاسیسات آب وفاظلاب
 تعیین شروع، خاتمه و نیز طول فصل بارش در استان همدان به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از دو پارامتر مقدار بارش و تعداد روزهای بارانی
 حذف مرفین و کدیین از نمونه های آبی با استفاده از فیبر های توخالی اصلاح شده با بیس( ۲ -اتیل هگزیل) فسفریک اسید
 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری منابع آب شرب شهر یاسوج در سال ۱۳۹۰
 ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستانهای شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰
 مقایسه تطبیقی کارائی، مزایا و معایب منعقدکننده های طبیعی و شیمیایی در فرایندهای تصفیه آب
 ارزیابی روابط مقاومت جریان در تعیین روابط دبی-اشل در ایستگاه هیدرومتری آبلو نکارود
 بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای فسفر و نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی بارهنگ (Plantago (major در منطقه یاسوج
 بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای فسفر ونیتروژن برمیزان عصاره گیاه دارویی بارهنگ ( Plantago (major در منطقه یاسوج
 طراحی مجدد تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه راهکاری کارگشا در کاهش هزینه ها با رویکرد حمایت از کار و سرمایه داخلی
 اکتشاف آب زیرزمینی به کمک تلفیق داده های دورسنجی و ژئوالکتریک در محیط GIS در جنوب غرب شاهرود
 معرفی روشهای مدرن بهسازی شبکه های آسیب دیده فاضلاب و مقایسه تطبیقی آنها با شاخص عملکرد
 بهره برداری از فاضلاب های شهری و استفاده آن دربخش کشاورزی مطالعه موردی شهرستان فردوس
 بررسی عددی تأثیر قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل یک آب شیرین کن
 بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای فسفروسولفات آهن برعملکردگیاه دارویی بابونه مجازدرمنطقه یاسوج
 بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای فسفروسولفات آهن برمیزان عصاره گیاه دارویی بابونهمجاردرمنطقه یاسوج
 بررسی آلودگی آب درمنطقه کانی سازی شده ی آهن سلفچگان با استفاده از استاندارد EPA
 تعیین سهم بارش استان همدان از سامانه های جهانی و منطقه ای و بررسی تناوبی بودن این بارش ها با استفاده از سری فوریه
 بازنگری هیدرولیکی طراحی تصفیه خانه فاضلاب پردیس دانشگاه ارومیه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 بررسی میزان نیترات و نیتریت در آب شرب شهر لاهیجان و اثر آن بر بوم سازگان شهری
 کاربرد مواد هوشمند در سازههای صنعت آب و فاضلاب
 تاثیر آبیاری با نسبتهای مختلف پساب بر pH، هدایت الکتریکی و کربن آلی خاک
 تاثیر آبیاری با نسبتهای مختلف پساب بر هدایت هیدرولیکی و شدت نفوذ نهایی خاک
 بررسی روند تغییرات کلروفیل a درطی فصول مختلف در دریاچه پشت سد هلیل رود در استان کرمان جهت پرورش ماهی
 بهبود عملکرد سیستم های پمپ آب خورشیدی به صورت تجربی در استان کرمان با استفاده ازنصب کلکتور زیر سطح پانل
 آشکارسازی خطوط انتقال آب و فاضلاب مدفون و شناسایی برخی مشخصات آنها با استفاده از شبیه سازی پاسخ داده های GPR
 بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان لنگرود و تهیه نقشه های پهنه بندی کیفی آب با استفاده از نرم افزار GIS
 ارزیابی عملکرد روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب
 اثرات باقیمانده لجن فاضلاب بر شکلهای مختلف فسفر معدنی از لحاظ قابلیت دسترسی
 حذف رنگ رمازول بلاک- ۵ موجود در پساب صنایع نساجی توسط مخمر نان
 ارزیابی عملکردفرایند های غشایی در تصفیه فاضلاب
 تعیین درجه اهمیت سازه های هیدرولیکی احداث شده روی رودخانه نکارود با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 مدلسازی فرآیند حذف آترازین از محیط های آبی در فیلترهای مستغرق زیستی باهواده
 مدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی دشت نورآباد با مدل MODFLOW
 کاربرد روشهای ژئوفیزیکی در اکتشاف منابع آب
 تصفیه پساب صنایع لبنی (آب پنیر) در راستای تولید پلیمرهای زیست تخریب پذیر
 بررسی مزیت قراردادهای EPC و نقش آن در پروژه های آب و فاضلاب
 تأثیر راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه آب گیلان بر تأمین نیاز آب کشاورزی اراضی پایین دست سد سفیدرود به کمک مدل پویایی سیستم
 ارزیابی مدل های آماری و هوش مصنوعی در مدل سازی فرایند تصفیه ی پساب
 مکانیسم مقاومت به آب های شور در هالوفیت ها
 راه های افزایش راندمان آب واستفاده از گیاهان مقاوم به خشکی در فضای سبز
 بررسی تأثیر عدد فرود در شبکه متقاطع بر ضریب تخلیه آبگیر در شرایط فوق بحرانی با استفاده از مدل فیزیکی
 شبیهسازی عددی سرریز جانبی لبهپهن با استفاده از مدل FLOW-3D
 بررسی شوری آب زیرزمینی دشت چاهگاه با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی و شیمیایی در محیط نرم افزار GIS و ارائه راهکارهای عملی در کاهش شوری
 مطالعه موردی تجربه مدیریت کنترل پروژه آبرسانی در شرایط بحران
 حذف سم دیازینون از آب های آلوده به روش نانوفیلتراسیون
 شبیه سازی عددی سرعت جریان اطراف آبشکن در قوس ۱۸۰ درجه با استفاده از مدل CCHE2D
 اثر کلاسه بندی و تفکیک زمانی دبی در برآورد بار معلق بابل رود به کمک سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی
 بررسی تغییر کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان رودبار جنوب
 برآورد دبی رسوب معلق ایستگاه قرآن تالار بابل رود به کمک سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS)
 برآورد بار معلق رودخانه ها به کمک شبکه های عصبی و نروفازی (مطالعه موردی؛ بابل رود)
 کاربرد پساب فاضلاب برای آبیاری چمن (The Application of Wastewater for Turfgrass Irrigation)
 اصلاح شیمیایی فوم های مصرفی پلی اورتان و استفاده از آن در حذف فنل از محلول های آبی آلوده
 مقایسه کربن فعال بدست آمده از هسته خرما با استفاده از دو فعال کننده و کاربرد آن در بهبود کیفیت آب
 کاهش آلودگی ناشی از فسفر در رواناب کشاورزی از طریق تثبیت فسفر در خاک با استفاده از هیومیک اسید
 بررسی تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در کاهش فسفر، نیترات و مواد جامد معلق موجود در فاضلاب تصفیه شده
 بررسی اثر عدد فرود در بالادست شبکه بر ضریب تخلیه آبگیرکفی با میله های عرضی
 بررسی آزمایشگاهی تأثیر تغیرات عمق جریان بالادست بر ضریب تخلیه آبگیر کفی عرضی
 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده آنتراسن از آب و رسوب آلوده به ترکیبات نفتی و شیمیایی
 بررسی عملکرد بیوراکتورهای فیلتراسیون در بستر لجن با جریان رو به بالا در تصفیه فاضلاب های شهری- چالش ها و راهکارها
 بررسی کاربردسطوح مختلف فسفروکلسیم برمیزان عصاره گیاهی نعناع درمنطقه تشان بهبهان
 بررسی کاربرد سطوح مختلف فسفرو کلسیم بر میزان عملکرد گیاهی نعناع در منطقه تشان بهبهان
 پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت آباده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 تحلیل فراوانی سیلاب بااستفاده ازالگوریتم فراکاوشی ژنتیک (مطالعه موردی :ایستگاههای هیدرومتری استان کرمان)
 نقش پسابهای صنایع غذایی به عنوان منبع کربن و سایر نیازهای میکروارگانیسم به لجن فعال در راستای تولید پلی هیدروکسی آلکانواتها
 بهینه سازی تزریق کلر با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی با الگوریتم جامعه مورچگان در شبکه های توزیع آب
 بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی کیفیت آب زیرزمینی دشت رفسنجان برای مصارف کشاورزی
 ارزیابی کیفی سیستم های رودخانه ای به وسیله مدل رایانه ای WASP7 مطالعه موردی رودخانه تالار
 ارزیابی روش های انتقال رسوب در لوله ها با بستر ته نشین شده
 مدیریت برداشت آبهای زیرزمینی دشت نورآباد با مدل MODFLOW در شرایط خشکسالی
 سنتز نانو ذرات ZnO تحت امواج فرا صوتی و بررسی تاثیر آن در حذف فسفات از آبهای آلوده
 مطالعه استفاده از پساب تصفیه شده شهری در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: محدودهای از مرغزار دشت شهرکرد)
 رویکرد ANN-GA در مدلسازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از دو تابع هدف مختلف در طول دوره های متفاوت (مطالعه موردی: حوضه رودخانه فهلیان در استان فارس)
 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره
 ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شیراز
 بررسی اهمیت انجام عملیات ویدئومتری قبل از تحویل موقت در صرفه جویی منابع کشور و معرفی سیستم و تکنولوژی مورد نیاز در آن
 تأثیر انحراف مسیر کانال بر اندازه گیری سرعت به وسیله سنسورهای سرعت سنج داپلر در شبکه های فاضلاب
 میزان تمایل افراد در استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب با روش آماری (مطالعه موردی تربت حیدریه)
 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت آب و فاضلاب و مطالعه موردی پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر محمودآباد
 بررسی علل بد طعم بودن آب چاه روستای شیرینک بردسیر و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها
 بررسی مشخصههای هیدرولیکی رودخانه دائمی (مطالعه موردی رودخانه تالار، مازندران)
 تکنولوژی trenchless (بدون حفاری) و جنبه های اقتصادی واجتماعی آن
 تأثیر pH بر نشت مواد آلی از جداره داخلی لوله های پلاستیکی
 مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی تکامل گرا در پیش بینی آبدهی رودخانه (مطالعه موردی: حوضه زهره در استان فارس)
 بررسی کارایی برخی مدل های ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی به آلودگی
 استفاده از روش تاگوچی در حذف نیترات از آبهای آلوده توسط فرآیند نانوفیلتراسیون
 مدلسازی افت آبهای زیرزمینی در دشت کبودراهنگ همدان با استفاده از نرم افزار PMWIN
 بررسی روند بارش ماهانه، فصلی و سالانه در استان گلستان به روش من-کندال و تحلیل رگرسیون
 بررسی پیش بینی نوسانات آب زیرزمینی با استفاده از هوش مصنوعی
 استفاده از گیاهان برای تصفیه فاضلاب(تصفیه فاضلاب به روش نیزار)
 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با حداقل نمونه برداری از شبکه
 کالیبراسیون کیفی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
 حذف دیکلوفناک از محیط های آبی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر و روش فتوکاتالیستی TiO2/UV
 مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی در زرینه رود با استفاده از GIS
 افزایش بهره وری در تاسیسات آب و فاضلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 حذف یونهای فلزی مس (Cu(II و نیکل (Ni(II از محلول توسط نانوذرات هیدروکسید کلسیم
 بررسی موانع و راهکارهای علمی و عملی استفاده از لجن فاضلاب شهری در مصارف کشاورزی
 بررسی پدیده فرونشست زمین و فروچاله در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت کبودراهنگ همدان
 مطالعه شرایط و مشکلات تعاونی های آب بران با استفاده از تکنیک های کیفی (مطالعه موردی: حوزه سد سهند هشترود )
 بررسی روشهای تصفیه آبهای زیر زمینی از آهن و منگنز و انتخاب اکسید کننده بهینه
 توزیع شرایط مرزی در آنالیز چکش آبی
 بررسی تحلیلی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در آبراهه دز- استان خوزستان
 بررسی تلفات انتقال آب در کانالهای بتنی شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین
 استفاده از روش الکترولیز درگند زدایی آبهای صنعتی
 تعیین افت انشعابی جریان فوقبحرانی بر روی سرریز جانبی
 استفاده مجدد از پساب فاضلاب
 کاربرد مبانی جریان متغیر مکانی در تعیین قطر بهینه لوله های زهکش زیرزمینی
 تأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
 ارزیابی عملکرد طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بیرجند
 بررسی نتایج آنالیز شیمیایی و رابطه آن با تغییرات سطح سفره آب زیر زمینی دشت چترود در چاههای آب شرب شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان
 ارزیابی کیفیت آب های زیر زمینی برای مصارف کشاورزی با استفاده از روش AHP و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) مطالعه موردی: شهر بابک- کرمان
 تحلیل مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه دشت بردسیر)
 کاهش افت و تولید انرژی در شبکه های آبرسانی
 تهیه کربن فعال تهیه شده از پسته وحشی جهت خارج کردن سرب از آب
 تاثیر سیستم آبرسانی شهری در غلظت فلزهای سنگین در نمونه های آب شرب شهر زنجان
 انواع روشها و تکنیک های حفاری
 مدیریت بحران منابع آب در ایران - Crisis Management of Water Resources in iran
 بررسی علل رسوب گذاری آب در لوله های شبکه آب رسانی روستای بلورد
 استفاده از فرایند انعقاد در تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات
 انتخاب پمپ مناسب جهت کاهش مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ
 بررسی تغییرات (COD, BOD(5، اسیدیته و شوری ضمن اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهری
 بررسی سیستمهای جمع آوری واستحصال آب خاکستری از آبهای سطحی و پساب در روستاهای آبادان
 بررسی فنی و اقتصادی احداث و بهره برداری تاسیسات گندزدایی مناسب برای ۱۴ شهر استان هرمزگان از طریق بخش خصوصی
 بررسی راندمان فرایند انعقاد الکتریکی – شناورسازی الکتریکی در حذف COD از پساب یک خشکشویی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم
 بررسی، امکانسنجی و مقایسه کاربرد فناوری های نمکزدایی در شیرین سازی آب دریا
 بهرهبرداری تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی با هدف بهبود کمی و کیفی منابع آب با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (شرق تهران، ایران)
 بهینهسازی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش تکامل رقابتی جوامع (SCE)
 بهینه سازی مخزن ذخیره در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم دو هدفه ACO
 تولید نقشههای پراکنش دادههای اقلیمی جهت مدیریت منابع آب با استفاده از مدل SWAT
 شبیه سازی عددی اثر توسعه بهره برداری آب زیرزمینی مخروطه افکنه رودخانه محمدآباد، استان گلستان
 ضرورت برنامه ریزی در خصوص مدیریت بهره برداری از منابع آب نامتعارف (زهابهای کشاورزی)
 بررسی میزان نیترات ونیتریت درمنابع آبهای زیرزمینی روستاههای شهرستان جیرفت وارائه راهکارمناسب جهت پیشگیری از آلودگی ها
 مدیریت بحران در تاسیسات آب و فاضلاب
 شناسایی و بررسی عوامل میکروبی آلوده کننده و مقاوم به گندزدایی کلر در آب شرب
 استفاده از سیستم های غیر متمرکز فاضلاب برای تصفیه فاضلاب خانگی در جوامع کوچک جهت کاهش هزینه اولیه ونگهداری
 طراحی و بهینه سازی شبکه های توزیع آب بااستفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر گردکشانه
 ارتباط بین املاح موجود در آبهای زیرزمینی وسازند های تشکیل دهنده دشت راور
 مدیریت عرضه و تقاضای آب با استفاده از توابع ARIMA
 افت آبهای زیر زمینی و نقش تغذیه مصنوعی در بهره برداری بهینه آن
 سامانه شناسایی هوشمند نیترات در پسابهای تصفیه شده شهری
 بررسی عوامل آلودگی رودخانه بهمنشیر و راهکارهای مقابله با آن
  

    نظرات