بارش‌های کشور نسبت به پارسال ۱۶ درصد افزایش یافت

بارش‌های کشور نسبت به پارسال ۱۶ درصد افزایش یافت

http://www.bananews.ir/حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، به ۲۳۵ میلیمتر رسیده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد بارش ۲۳۵ میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۶ درصد افزایش و در قیاس با دوره مشابه درازمدت دو درصد کاهش یافته است.

بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۰۲ میلیمتر و دوره درازمدت ۴۳ ساله ۲۴۰ میلیمتر ثبت شده بود.

همچنین در هفته گذشته یک میلیمتر بارش در کشور رخ داده است.

در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه دهلران در ایلام با ۱۱۷ درصد افزایش و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه نهبندان در خراسان جنوبی با ۵۴ درصد کاهش اختصاص داشته است.

    نظرات