ادامه خانه‌تکانی در وزارت راه و شهرسازی

ادامه خانه‌تکانی در وزارت راه و شهرسازی

http://www.bananews.ir/رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعیین شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر محمد شکرچی از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعیین شد.

وی که دکترای رشته بتن از دانشگاه را فرانسه دارد، پیش از این سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران، استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی اصفهان و سرپرست موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران بوده است.

پیش از این محمود فاطمی‌عقدا، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بود.

    نظرات