طرح اخذ مالیات دو در هزار برای دارایی‌های بیش از ۲ میلیارد تومان

طرح اخذ مالیات دو در هزار برای دارایی‌های بیش از ۲ میلیارد تومان

http://www.bananews.ir/ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک بین مجلس و دولت در زمینه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در آینده‌ای نزدیک گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نواقصی دارد و باید ضمن رفع این نقص ها به دغدغه‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی و دولتی در این رابطه توجه جدی شود. با توجه به مذاکرات انجام شده با وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قرار بر این شده کارگروه مشترکی در این زمینه تشکیل شود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این نماینده مجلس با بیان اینکه بدهی‌های مالیاتی افراد به عنوان هزینه‌های اجتماعی و شهروندی تلقی شده و باید پرداخت شود ادامه داد: اشخاصی که مجموع دارایی‌های آنها از محل منقول یا غیر منقول بیش از دومیلیارد تومان باشد مشمول مالیات به نرخ دو در هزار می‌گردند، البته نرخ مالیات ذکر شده درمواردی که دارایی‌ها صرف واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی و هر گونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است شود نرخ مالیات آن صفر منظور می‌گردد.

    نظرات