برگزاری دومین جلسه دادگاه متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق

برگزاری دومین جلسه دادگاه متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق

http://www.bananews.ir/دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران صبح سه‌شنبه - ۲ مهرماه - در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این دادگاه به شکایت ۶۰ نفر از شکات رسیدگی شد و اغلب آن‌ها خواهان مجازات و تحویل زمین‌های خود بودند.

وی ادامه داد: تاکنون شکایت ۱۲۰ نفر از شکات رسیدگی شده است. این پرونده دارای ۶۴۰۰ شاکی است که هر روز به شکایت ۶۰ نفر رسیدگی خواهد شد.

مدیرخراسانی برگزاری جلسات دادگاه را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال ۸۲ در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی ۶ و ۱۲ مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان، وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه ۶ ارجاع شد.

کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، دارای ۸۶ هزار صفحه است که در حال حاضر پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی رسیدگی می‌شود.

    نظرات