تفاهم وارونه دولت در آزادراه تهران- شمال

تفاهم وارونه دولت در آزادراه تهران- شمال

http://www.bananews.ir/عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در این سال‌ها درباره سابقه اولیه طرح ساخت آزادراه تهران-شمال کمتر صحبت شده است، گفت: اصل این طرح به‌ سال‌های ۷۴ و ۷۵ برمی‌گردد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) آن زمان یک سرمایه‌گذار حقیقی جلو آمد و به دولت پیشنهاد کرده بود حاضر است به کمک یک بانک خارجی این آزادراه را بسازد و بعد از آن برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از دولت زمین‌های اطراف را بگیرد و در آنها شهرک‌سازی انجام دهد. اما این پیشنهاد و این طرح به جای آنکه به همین شکل و با مشارکت این فرد انجام شود، به صورت وارونه از طریق واگذاری طرح ساخت آزادراه به یک نهاد، انجام شد. این نهاد که هنوز هم در آزادراه تهران-شمال حضور دارد برای ساخت، اعلام کرد که اول دولت زمین به او بدهد و بعد از آن، او اقدام به ساخت آزادراه می‌کند.
آخوندی درباره آخرین وضعیت کنونی آزادراه تهران-شمال تصریح کرد: در حال حاضر این نهاد و دولت هر کدام ادعاهایی برسر هزینه‌های انجام شده دارند و کارگروهی که مسوولیت بررسی را پیدا کرده ظرف هفته‌های آینده گزارش کارشناسی را به من ارائه خواهد کرد.

    نظرات