قلی‌خسروی:باید به هرخانه کداقتصادی دهیم

قلی‌خسروی:باید به هرخانه کداقتصادی دهیم

http://www.bananews.ir/رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، فعال کردن صنعت اجاره را راهکار ترویج قراردادهای اجاره مدت دار دانست.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مصطفی قلی خسروی در گفتگوی ویژه خبری، وجود مشوق برای انعقاد قراردادهای مدت دار مسکن را بهتر از تعیین مالیات برای خانه های خالی یا الزام برای قراردادهای دو ساله دانست و گفت: مالکان در شرایط کنونی تمایل دارند تا قراردادهای یک ساله منعقد و در صورت رضایت، قرار داد را تمدید کنند.

وی افزود: باید صنعت اجاره را فعال کنیم چرا که تجربه نشان داد الزام به افزایش کرایه به میزان معین قابلیت اجرایی پیدا نمی کند.

خسروی با اشاره به مالیات سنگین بر خانه های خالی در کشورهای پیشرفته گفت: ابزارهای مالیاتی ما هنوز ساز و کار محکم و مناسبی ندارد از جمله وقتی که موضوع مالیات بر خانه های خالی از راه بررسی میزان برق یا آب مصرفی مطرح شد، برخی با روشن نگاه داشتن وسایل برقی یا باز گذاشتن آب یا حضور موقت در خانه ها، تشخیص را بامشکل مواجه کردند برای همین طرح موفق نبود.

وی افزود: باید به هر خانه کد اقتصادی دهیم تا وضعیت هر خانه مشخص شود.

    نظرات