حجم ذخایر همه مخازن آبی تهران کاهش یافت

حجم ذخایر همه مخازن آبی تهران کاهش یافت

http://www.bananews.ir/از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حجم مخزن همه سدهای استان تهران کاهش یافت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب موجود در مخزن هر پنج سد لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ترتیب ۵۸، ۴۰، ۱۹، ۱۴ و ۵۵ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۲) تاکنون، ۳۶ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۴۸۲ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، ۳۶ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته ۷۵۱ میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۷ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

میزان آب ورودی به مخزن پنج سد زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته، ۲۶ میلیون مترمکعب بوده است.

    نظرات