پیشتازی اجاره‌نشینی از خرید خانه

پیشتازی اجاره‌نشینی از خرید خانه

http://www.bananews.ir/در سال جاری تاکنون قرادادهای منعقد شده در زمینه اجاره‌نشینی در کشور و استان تهران بیش از قراردادهای خرید و فروش بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۳۳ هزار قرارداد اجاره مسکن در کشور منعقد شده در حالیکه طی این مدت قراردادهای خرید و فروش کمتر از ۱۳۳ هزار مورد بوده است.

در استان تهران نیز بیش از ۹۴ هزار اجاره‌نامه ثبت شده اما قراردادهای خرید و فروش ۱۷ هزار مورد کمتر از قراردادهای اجاره بوده‌اند.

از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۸۱ هزار و ۵۰۰ قرارداد مسکن در کل کشور منعقد شده که سهم استان تهران حدود ۱۸۲ هزار قرارداد بوده است.

۱۳۲ هزار و ۱۲۸ قرارداد منعقد شده در این مدت مربوط به خرید و فروش مسکن بوده که بیش از نیمی از این خرید و فروش‌ها در استان تهران بوده است.

از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۳ هزار قرار‌داد اجاره منعقد شده که سهم استان تهران بیش از ۹۴ هزار مورد بوده است.

هم‌چنین در این مدت نزدیک به ۱۳ هزار قرار‌داد پیش‌فروش ثبت شده که تهران ۷۰۰۰ قرار‌داد از کل پیش‌فروش‌ها را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس بیش از نیمی از قراردادهای خرید و فروش، اجاره و پیش‌فروش مسکن در سال جاری در استان تهران منعقد شده است.

براساس آمار معاملات مسکن طی نیمه نخست امسال ۵۰۴ هزار و ۱۰۰ قرار‌داد مسکن در کشور منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲٫۷ درصد افزایش یافته است.

    نظرات