کارفرمای ضعیف پیمانکار توانمند را فلج می‌کند

کارفرمای ضعیف پیمانکار توانمند را فلج می‌کند

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با اعلام این که توسعه میدان‌های غرب کارون بخش عمده‌ای از برنامه افزایش تولید نفت خام کشور است گفت: کارفرمای ضعیف پیمانکار توانمند را فلج می‌کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) عبدالرضا حسین نژاد با اشاره به این که تحقق بخش عمده‌ای از برنامه افزایش تولید نفت خام کشور در برنامه پنجم توسعه از محل توسعه میدانهای نفتی غرب کارون پیش بینی شده است میدانهای نفتی این منطقه را دارای نقش استراتژیکی در برنامه های توسعه ای صنعت نفت دانست.

وی با بیان اینکه بهبود ساختارهای اجرایی در راستای پیشبرد امور نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: بازنگری در قراردادهای نفتی و اصلاح برخی از انواع قراردادها نیز در این زمینه ضرورت دارد که خوشبختانه این مهم به طور جدی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

مهندس حسین نژاد با تأکید بر ضرورت اعمال بهتر نقش کارفرمایی در پروژه های صنعت نفت، ادامه داد: کارفرمای توانمند می‌تواند به خوبی از عهده اداره پیمانکار برآید در حالی که کارفرمای ضعیف پیمانکار توانمند را نیز فلج خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اظهار کرد: لازم است با دقت در انتخاب پیمانکار و تقویت بنیه مدیریتی سازمان طرح ها و پروژه‌ها را به سمت تحقق اهداف مدنظر سوق داد.

وی با بیان این که سیاست وزارت نفت افزایش ظرفیت تولید نفت است گفت: شرکت متن برای همراهی با این سیاست از تمامی پتانسیل های موجود خود به ویژه در حوزه غرب کارون استفاده خواهد کرد.

    نظرات