دستور بازنگری فوری برای ساخت سدها

دستور بازنگری فوری برای ساخت سدها

http://www.bananews.ir/معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر لزوم بازنگری سریع در پروژه های مطالعاتی و در دست اجرای سدسازی و شبکه های آبیاری و زهکشی گفت: مسائل آب بغرنج است و ما اقتدار لازم را در مدیریت آب کشور نداریم.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رحیم میدانی از لزوم تبدیل شدن آب به دغدغه همگانی سخن گفت و افزود: تا زمانی که نتوانیم عموم مردم را نسبت به مسائل و وضعیت آب کشور آگاه کنیم و برای مدیریت آب از آنان بهره بگیریم، نخواهیم توانست گامی مهمی برای اصلاح مشکلات موجود برداریم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: مدیریت آب کشور، وظیفه پیچیده و مهمی را بر عهده دارد به ویژه مباحث نرم افزاری و مدیریتی آن به مراتب از موضوعات سازه ای سخت تر و پیچیده تر هستند.

وی در ادامه بر لزوم ارتقای آگاهی های مخاطبان عام و خاص بخش آب درباره وضعیت حساس و شکننده موجود در این بخش تاکید کرد و گفت: در جلساتی که اخیرا در سطوح مختلف شرکت کردم، شاهد بودم که حتی افرادی که تصور نمی شد نسبت به وضعیت آب کشور آگاهی های زیادی داشته باشند از مسائل بغرنج آب آگاه هستند و این موضوع می تواند پشتوانه ای برای ما باشد.

میدانی افزود: به نظر می رسد در شرایط فعلی، ابتکار عمل از مدیریت آب کشور گرفته شده و اقتدار لازم را نداریم. بنابراین باید با بسیج کردن همه ظرفیت ها و بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان داخل و خارج از وزارت نیرو، فکری برای این موضوع بشود.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو از مدیران ارشد آب کشور درخواست کرد به منظور مرور و تاملی در کارها و اقدامات گذشته بخش آب، اصلاح روندها و امور موجود، سریعا در اهداف سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی در دست مطالعه و اجرا، بازنگری صورت گیرد.

    نظرات