آخوندی:آمادگی یکپارچه سازی ساختار مهندسی در ایران را داریم

آخوندی:آمادگی یکپارچه سازی ساختار مهندسی در ایران را داریم

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساختار غیر منسجم مهندسی در کشور برلزوم یکپارچه سازی در این حوزه و بازنگری در مفاهیمی مانند صلاحیت و ظرفیت در امور مهندسی تأکید کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر عباس آخوندی در نشست مشترک عصر امروز ، ۵ آبان ۹۲ ، با کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با بیان اینکه ساختار مهندسی یکی از پرمشکل ترین ساختارهای کشور محسوب می شود ، گفت : چنانچه دنبال توسعه هستیم حتماً باید در چنین ساختاری تجدید نظر کنیم تاجایی که ارتقاء نظام حرفه ورزی مطابق استاندارهای بین المللی از اهداف اساسی این وزارتخانه است.
وی با اشاره به تفاوت مفاهیم اساسی مانند صلاحیت و ظرفیت در نظام فنی اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اظهار داشت : درحالی که در نظام فنی و اجرایی شرکت ها و بنگاهها صلاحیت می گیرند در نظام مهندسی ساختمان صلاحیت مفهومی فردی می یابد و در همین راستا مسئولیت نیز فردی تعریف می شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : درحالی که در نظام فنی و اجرایی کشور مفهوم صلاحیت و ظرفیت تقریباً یکی است ، در نظام مهندسی ساختمان ظرفیت ضریبی از صلاحیت فرد است و سوال جدی در خصوص هر دو نظام این است که آیا می توان روی صلاحیت های افراد حد گذاشت و اگر افرادی که صلاحیت و ظرفیت آنها توسط نهادهای ذی ربط تأیید می شود نتوانستند به تعهد خود عمل کنند ، آیا نهادهای مربوطه پاسخگوی ضرر و زیان های ایجاد شده خواهند بود.
وی با تأکید براینکه آمادگی یکپارچه سازی ساختار مهندسی در ایران را داریم ، تصریح کرد: باید روی مفهوم صلاحیت و ظرفیت تفکیک قائل شویم چراکه نتیجه وضعیت کنونی این است که از یک سو ظرفیت تابعی از صلاحیت مهندسان است و از سوی دیگر نظام فنی و اجرایی کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان به کارفرما قدرت جبران خسارت نمی دهند.
آخوندی سپس با اشاره به لزوم اجرای کارها در فضای رقابتی ، افزود : در مدتی که از حضورم در وزارت راه و شهرسازی می گذرد، تلاش کردم جلوی اجرا و واگذاری غیررقابتی پروژه ها را بگیرم. وی با بیان اینکه متوجه مسائل مالی پیمانکاران هستم ، گفت : با وجود این مسائل از شما که دارای نوعی توان حاشیه ای نیز هستید می خواهم در بحث عمران محله ای نیز با وزارت راه و شهرسازی همفکری داشته باشید.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت : از همکارانم در استان ها می خواهم با شما در ارتباط باشند و برای حل مشکلات مربوط به تداخل و تفسیرهای مختلف قوانین و بخشنامه ها یک شورای فنی در این وزارتخانه تشکیل می دهم.
بنابراین گزارش، اعضای هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این نشست به بیان مسائل و دیدگاههای صنف خود پرداختند که نهادینه شدن ارتباط با وزارت راه و شهرسازی ، رفع مشکلات ناشی از تداخل بخشنامه های مختلف ، جلوگیری از برخوردها و تفسیرهای سلیقه ای،استفاده از ظرفیت های خالی شرکت های پیمانکاری ، تعیین تکلیف مطالبات معوقه ، بهبود فضای کسب و کار و اعتماد عملیاتی به بخش خصوص از مهمترین محورهای مطرح شده در این جلسه بود.

    نظرات