پشتیبانی بازار «مصالح» از کاهش قیمت مسکن

پشتیبانی بازار «مصالح» از کاهش قیمت مسکن

http://www.bananews.ir/آهنگ رشد قیمت مصالح ساختمانی که سال گذشته سه تا ۱۰۰ درصد هزینه های ناشی از تامین مصالح را برای سازندگان افزایش داده بود، کند شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رشد قیمت مصالح که سال گذشته بر مبنای آمارهای رسمی، در تمام اقلام ساختمانی به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد رخ داد، امسال در شش ماهه اول سال در بیشترین حالت، به اندکی بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب، عمده افزایش قیمت مصالح در شش ماهه اول سال ۹۱ که مربوط به قیمت آهن و میلگرد بود، امسال در قیمت سنگ ساختمانی لحاظ شده، این در حالی است که متوسط رشد قیمت تیرآهن طی شش ماهه اول سال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد اعلام شده است.
بر این اساس و بر مبنای گزارشی که روز گذشته با موضوع قیمت مصالح ساختمانی در شش ماهه اول سال ۹۲، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، قیمت انواع میلگرد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (نیمه اول سال۹۱) حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. بر پایه این گزارش، مقایسه درصد رشد قیمت مصالح در نیمه اول سال جاری در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته، حاکی است حداکثر میزان رشد قیمت مصالح در این مدت کمتر از ۳۰ درصد بوده است و در برخی مصالح ساختمانی مانند انواع میلگرد رشد منفی شده است.  بر این اساس، در شرایطی که قیمت مسکن طی چهار ماه گذشته تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و برخی عوامل دیگر، در دو مرحله، کاهش را تجربه کرده است، به نظر می رسد با کند شدن رشد قیمت مصالح نسبت به سال گذشته و رشد منفی برخی از اقلام ساختمانی در مقایسه با شش ماهه دوم سال۹۱، پیش بینی تعدیل بیشتر قیمت ها ظرف روزها و ماه‌های آتی، با احتمال وقوع بیشتری همراه شود.

    نظرات